Tidoblet søvnproblem blant autistiske barn

 

Utbredelsen av kroniske søvnproblemer er ti ganger større blant barn med Søvnautisme, sammenlignet med andre barn. Det viser en studie fra Bergen. Studien fulgte 3700 barn over flere år, og konkluderte med at rundt 40 prosent av barna med autismespekterproblematikk hadde kroniske søvnproblemer, mot rundt 4 prosent hos de andre barna. «Autisme alene tredobler risikoen for å ha søvnvansker sammenlignet med jevnaldrede barn,» sier forsker Børge Sivertsen ved Divisjon for psykisk helse ved Folkehelseinstituttet. Les mer på Forskning.no.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer