Tics som tilleggsproblematikk

tics.jpgTics er veldig vanlig som tilleggsproblematikk, og i denne artikkelen kan du lese om følgende:
Side 1:  Innledning (som du leser nå)
Side 2: Hva er tics?
Side 3: Er det tics eller noe annet?
Side 4: Er henvisning nødvendig?
Side 5: Hvem kan gjøre hva?
Side 6: Hva med behandling?
Side 7: Møt noen personer med ASD og ticsForekomst

I følge statistikken vil cirka en fjerdedel av  medlemsfamiliene våre ha erfaring med forbigående tics eller kroniske ticslidelser:
– Tics er veldig vanlig hos barn generelt, og opp mot 25% får en periode med forbigående tics, i følge Norsk Tourette forening
– Forskning viser at opptil 20% av personer med ASD møter kriteriene for Tourette syndrom.  Les mer om forskningen her (se side 32).     

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer