Tics som tilleggsproblematikk

tics.jpgTics er veldig vanlig som tilleggsproblematikk, og i denne artikkelen kan du lese om følgende:
Side 1:  Innledning (som du leser nå)
Side 2: Hva er tics?
Side 3: Er det tics eller noe annet?
Side 4: Er henvisning nødvendig?
Side 5: Hvem kan gjøre hva?
Side 6: Hva med behandling?
Side 7: Møt noen personer med ASD og ticsForekomst

I følge statistikken vil cirka en fjerdedel av  medlemsfamiliene våre ha erfaring med forbigående tics eller kroniske ticslidelser:
– Tics er veldig vanlig hos barn generelt, og opp mot 25% får en periode med forbigående tics, i følge Norsk Tourette forening
– Forskning viser at opptil 20% av personer med ASD møter kriteriene for Tourette syndrom.  Les mer om forskningen her (se side 32).