10 ting du kan gjøre i dag

 

skipsratt med tekst "Nothing is impossible"Det er verken lurt eller nødvendig å bruke opp alle kreftene dine på «Prosjekt Selvstendighet.» 

Tenk deg et skip som har en bestemt kurs, og et bestemt mål. Det er ikke mange grader justeringer som skal til før skipet havner et helt annet sted. Slik er det også med barnets selvstendighet.

Noen justeringer, noen grep, enkelte valg og prioriteringer og vips – så går barnets utvikling i en ny og bedre retning. Det løser ikke alt, men både du og barnet får friskt mot til å takle utfordringene som dukker opp på veien til voksenlivet. 

I denne artikkelen gir vi noen forslag på enkle ting som du kan gjøre for å endre kurs.  Ikke gjør alt på en gang! Fokuser på én ting i et par uker, og se hvordan det går. 

P.S. Dette er kun til generell opplysning og kan ikke erstatte profesjonell rådgivning.

 


 

1.  Pust!  Husker du nødprosedyre i fly? «Ta på din egen oksygenmaske før du hjelper andre.» Sånn er det å være forelder også. Du kan ikke hjelpe barnet ditt hvis du ikke hjelper deg selv først. Situasjonen blir neppe bedre når du er så stresset at det smitter over på barnet, og ingen tjener på at du sliter deg ut og blir utbrent. Ta derfor godt vare på deg selv, og be om hjelp når du trenger det. Har du behov for avlastning

2. Sett fokus på barnets språkutvikling. Hvis barnet ikke klarer å kommunisere sine tanker, ønsker og behov, vil han/hun alltid være avhengig av en «tankeleser» – dvs. noen som kjenner barnet så godt at ord ikke er nødvendige. Noen barn trenger alternativ- og supplerende kommunikasjon (f.eks. symboler eller håndtegn), mens andre kun trenger systematisk språkopplæring (f.eks. boka «Lær meg språk.» Se side 13 i katalogen). Snakk med PPT eller en annen sakkyndig om barnets behov.   

3. Sats på en individuell plan. En IP er en plan for livet, akkurat som en IOP er en plan for skole. Prosessen med å lage en IP bidrar til å avklare barnets lang- og kortsiktige mål. Den får også frem barnets styrker og utfordringer. På den måten bidrar planen til et bedre tilpasset tjenestetilbud og et godt samkjørt team rundt barnet. Les «Basiskunnskap om IP på 1-2-3» i dag og søk om IP i morgen. En oversikt over kontaktpersonene i de forskjellige kommunene finner du her.   

4. Bruk barnets interesser. Eksperter sier at barnets interesser og sterke sider ofte henger sammen. Derfor kan interesser fungere som en potensiell «kongevei» til selvstendighet. Alle tør mer, yter mer og mestrer mer når de er interesserte. Lær hvordan du kan bruke interesser som motivasjon og belønning i «Interesser: en kongevei til måloppnåelse.» 

5. Demp barnets stressnivå. Når verken vi voksne eller barnet er bevisste på hva som øker stressnivået i hverdagen, blir det flere konflikter, mer utagering og mer gråt. Alt dette ødelegger for både psykisk helse, trivsel, konsentrasjonsevne og prestasjoner. Se for deg selv hvordan personer med ASD opplever verdenog fyll ut stresskartleggingsskjemaetDel skjemaet med barnehagen, skolen eller boligen etterpå. Kanskje dere kan ta opp stress på neste møte?

6. Ta bort tidspress. Mange barn blir stresset av ordet «nå», av gjentatte beskjeder og av timere som plutselig piper.  Prøv noe nytt for å holde situasjonen rolig og oversiktlig. Du kan f.eks. prøve en TimeTimer eller en visuell timerapplikasjon. Du kan også prøve å si «når du er klar» istedenfor «nå.» Barnet er kanskje mer samarbeidsvillig enn du tror! 

7. Bli bevisst på hvordan du kommuniserer. Er beskjedene dine klare eller forsvinner de i en flom av ord og billedlig språk? Pleier du å komme i forkant eller reagere i etterkant? Får barnet mer ros eller mer skjenn? Les «Prinsipper for god kommunikasjon med barn» i dag og prøv å «tenke før du snakker» i morgen. 

8. Skap et mer autismevennlig miljø. Hyller, skap og kasser kan markeres med bilder eller tekst, slik at barnet kan rydde på egen hånd. Huset kan sikres bedre, slik at barnet er trygg selv om de voksne er i et annet rom. Klasserommet kan gjøres mer sansevennlig, slik at eleven orker å være der. Les mer her i dag og sett i gang et tiltak eller to i morgen.  

9. Gjør noe sammen. Gjør du noe for barnet, lærer han ingenting. Står du ved siden av og gir beskjeder og tilbakemeldinger, oppleves det som mas. Men å gjøre noe sammen kan være både koselig og lærerikt. Hva med å tømme oppvaskmaskinen eller lage kveldsmat sammen i dag? Gjør dere oppgaven sammen ofte nok, vil du snart kunne trekke deg ut.   

10. Bruk visuell modellering. Personer med ASD har ofte en visuell læringsstil, og de trives foran en pcskjerm. Dra nytte av dette ved å vise dem filmer om hvordan en oppgave gjøres og hva som forventes. Du kan lage egne filmer eller bruke filmer som du finner på nettet. Nasjonal Digital Læringsarena har en stor samling med filmer om forskjellige temaer, f.eks. om hygiene (se menyen til venstre i linken). Velg en film i dag og ta den i bruk i morgen.

 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer