Temaplan Psykisk helse og Rus 2016 – 2020 – Trondheim kommune

Autismeforeningen har i sin høringsuttalelse gitt innspill på: – Konkretisering av foreslåtte tiltak i perioden, – Behov for å beskrive arbeidsprosesser ved innføring av teknologi
– Viktigheten av tidlig intervensjon og gode overganger i skole
– Tiltak mot spillavhengighet
– Bruk av ord kan være stigmatiserende og legge premisser for egen og andres forståelse
– Tiltak for økt bokompetanse
– Tiltak for lønnet arbeid

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer