Temakvelder ved Oslo universitetssykehus OUS) våren 2017

Klikk på linken for å få en oversikt over temakveldene ved Oslo universitetssykehus våren 2017.

Temakveld OUS Våren 2017

Det er mange interessante temaer som tas opp.