Temakvelder ved Oslo Universitetssykehus høsten 2018

Velkommen til temakvelder for pasienter, pårørende og andre interesserte

Se vedlagt informasjon:
Temakveld_OUS_Folder1
Temakveld_OUS_Folder2

mvh.

Vigdis Jacobsen Rehn
Rådgiver / Samhandlingskoordinator
Søndre Oslo DPS

Klinikk psykisk helse og avhengighet
Oslo universitetssykehus HF
Mobil: 480 16 286
Direkte: 230 23 076