Temakveld om rettigheter

Vi arrangerer 2 temakvelder: torsdag 15. februar kl 18 -20.30 og torsdag 29.februar kl
18 – 20.30

Temakveldene er for pårørende og personer med autismespekterdiagnoser.
Sted: Autismeavdelingen, Glenne, Fogdeveien 55, 3184 Skoppum

Møtet 15 februar vil ta for seg rettigheter for barn opp til 16 år og møtet 29 februar vil
være om rettigheter for ungdom fra 16 og opp i voksenlivet.

Deltagelse er gratis, reise må man dekke selv.

Det er ikke noe krav om at dere er medlem i foreningen for å kunne delta på disse to møtene.
Tema vil være: informasjon og foreningens tilbud, kommunale tjenester og ytelser, tjenester
fra NAV som hjelpe og grunnstønad, hjelpemidler, veien videre fra videregående.

Foredragsholderne kommer fra Autismeforeningen i Norge, Vestfold lokallag, vi har alle lang
erfaring fra det å være foreldre til barn og unge voksne med autismediagnoser. Vi har alle
taushetsplikt. Det vil også være representant fra Autismeavdelingen, Glenne tilstede.

Det blir enkel bevertning (rundstykker eller baguetter og derfor bindende påmelding.

Påmeldingsfrist 9.februar kl 12. Påmelding til vestfold@autismeforeningen.no
Fordi vi registrerer kurset i FUNKIS har vi behov for følgende opplysninger når du
melder deg på: Navn, adresse, tlf.nr, mail, fødselsdato (dd.mm.åååå) og evt allergi
behov.

Gleder oss til å møte dere! Har dere spørsmål ring: Lillian:90568966 eller Gro:97968782 Kan
vi ikke ta tlf når dere ringer, tar vi kontakt så fort vi har anledning.

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer