Temadag: Eit annleis søskenliv

Temadagen «Eit annleis søskenliv»

 

https://helse-mr.no/Documents/Klinikk%20for%20kvinne%20barn%20og%20unge/Eit%20annleis%20søskenliv,%20Ålesund%2014.03.2018.pdf

Korleis er det å vere søsken til barn som er funksjonshemma og har spesielle behov?

Kurset er både for foreldre/nærpersonar og tilsette i ulike sektorar i kommunane.