Oppvekst, lek og læring på Kunnskapsbanken

Nå er det opprettet egne sider om oppvekst, lek og læring på Kunnskapsbanken. Der finner du informasjon om hjelpemidler og tilrettelegging…

Les mer

Fakta om: Rett til spesialundervisning

Dette er del 4 av 7 i serien Faktaark fra Faglig RådMed spesialundervisning menes et spesielt tilrettelagt opplæringstilbud til elever…

Les mer

Hva er gode pedagogiske tilbud til barn og ungdom med autismespekterdiagnoser?

Autismeforeningen utarbeidet i 2014 en serie av fire hefter, som beskriver det pedagogiske tilbudet til barn og ungdommer med ASD…

Les mer

Åpent fagseminar – Autismespektertilstander – vansker og sårbarhet i skolealder – Hvordan tilrettelegge og inkludere i skolen?

Presentasjonene fra konferansen finnes her.  

Les mer

Nordvoll skole og autismesenter 25 år!

Autismeforeningen gratulerer med jubileet! Vi takker for 25 år med kunnskapsutvikling på autismeområdet og ser fram til nye år med…

Les mer

Fakta om: Rettigheter vedrørende opplæring og ressurstildeling på skolen

Dette er del 6 av 7 i serien Faktaark fra Faglig RådElever med autismespekterdiagnose er en gruppe med store individuelle…

Les mer

Fakta om: Barn med ASD og spesialundervisning – Ofte stilte spørsmål

Dette er del 1 av 7 i serien Faktaark fra Faglig RådHva gjør du som foresatt når du har et…

Les mer

Prosjektrapport om overgang fra skole til arbeidsliv

Prosjektet «Den vanskelige overgangen» hadde som mål å få mer kunnskap og kompetanse om prosessen i overgangen fra skole til…

Les mer

Asperger syndrom: Håndbok – Informasjon og tips til lærere i grunnskolen

Håndboken gir tips som lærere i grunnskolen raskt kan ta i bruk i pedagogisk praksis når elever har Asperger syndrom.…

Les mer

Seminar: Nye diagnosekriterier og tilrettelagt opplæring

Nordland fylkeslag inviterer til seminar om nye diagnosekriterier og tilrettelagt opplæring 13. og 14. februar 2014.

Les mer

Statped omstilles

1. januar 2013 går elleve spesialpedagogiske sentre sammen til å bli ett Statped. Omorganiseringen skal sikre brukerne likeverdig tilgang til…

Les mer

Oppslagsverk for deg som jobber med tiltak og tjenester for ungdom

Hvordan kan vi hjelpe ungdom som står i fare for å falle utenfor skole og arbeidsliv? Oppslagsverket er laget i…

Les mer