Hva skjer på verdens autismedag 2. april 2017?

FN-dagen for bevissthet rundt autisme ble markert for første gang i 2008. På denne dagen vil medlemslandene i FN arbeide for…

Les mer

Rett til å klage

Du har rett til å klage dersom du mener at du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient, eller…

Les mer

Fakta om: Rettigheter vedrørende opplæring og ressurstildeling på skolen

Elever med autismespekterdiagnose er en gruppe med store individuelle forskjeller og veldig ulike behov, og det finnes ikke noen «mal»…

Les mer

Fakta om: Rett til spesialundervisning

Retten til spesialundervisning er hjemlet i opplæringslovens (Opl.) kapittel 5. Den gjelder både for grunnskolen og i den videregående skolen.…

Les mer

Blogginnlegg om boligtjenester

Dette er et blogginnlegg som angår de våre medlemmer med autisme. Boligsaken på Villa Eik i bydel Bjerke er viktig…

Les mer

Nytt rundskriv om tvang og makt

Dette rundskrivet IS-10/2015 erstatter rundskriv IS-10/2004 Lov om sosiale tjenester kapittel 4A – Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt…

Les mer

Jungelhåndboka 2015

  Trenger du hjelp til å finne fram i paragrafjungelen? Da er kanskje Jungelhåndboka 2015 noe for deg. Jungelhåndboka er den…

Les mer

Rettigheter og klagemuligheter som gjelder helse- og omsorgstjenester

Alle som oppholder seg i Norge har som hovedregel rett til helse- og omsorgshjelp som er «nødvendig». Plikten til å…

Les mer

Slipp oss inn!

1 av 6 har blitt nektet servering på grunn av sin funksjonsnedsettelse, viser en undersøkelse fra 2009. Diskriminering skjer også på…

Les mer

Nei til boligdiskriminering!

Dag Olav har autisme og utviklingshemning. Da foreldrene satte i gang et byggeprosjekt, ble han diskriminert av kommunen på grunn…

Les mer

Alle er like for loven!

13. mai 2014, akkurat i tide til 200-årsjubileet for Grunnloven, løftet Stortinget en rekke menneskerettigheter inn i vår viktigste lov.…

Les mer

Stopp trakasseringen!

Andreas hadde nettopp fått diagnosen autisme. Da foreldrene informerte læreren, svarte han krast at det var likegyldig for ham om Andreas…

Les mer