Rettigheter, støtteordninger og kompetansemiljøer

Nevropsykiatrisk enhet ved OUS har laget et nyttig, lite hefte om rettigheter, støtteordninger og kompetansemiljøer. Mange gode tips! Lastes ned…

Les mer

Fakta om: Rett til spesialundervisning

Dette er del 4 av 7 i serien Faktaark fra Faglig RådMed spesialundervisning menes et spesielt tilrettelagt opplæringstilbud til elever…

Les mer

Hva skjer på verdens autismedag 2. april 2017?

FN-dagen for bevissthet rundt autisme ble markert for første gang i 2008. På denne dagen vil medlemslandene i FN arbeide for…

Les mer

Rett til å klage

Du har rett til å klage dersom du mener at du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient, eller…

Les mer

Fakta om: Rettigheter vedrørende opplæring og ressurstildeling på skolen

Dette er del 6 av 7 i serien Faktaark fra Faglig RådElever med autismespekterdiagnose er en gruppe med store individuelle…

Les mer

Jungelhåndboka 2015

  Trenger du hjelp til å finne fram i paragrafjungelen? Da er kanskje Jungelhåndboka 2015 noe for deg. Jungelhåndboka er den…

Les mer

Rettigheter og klagemuligheter som gjelder helse- og omsorgstjenester

Alle som oppholder seg i Norge har som hovedregel rett til helse- og omsorgshjelp som er «nødvendig». Plikten til å…

Les mer

Stopp trakasseringen!

Andreas hadde nettopp fått diagnosen autisme. Da foreldrene informerte læreren, svarte han krast at det var likegyldig for ham om Andreas…

Les mer

Stopp diskrimineringen av pårørende!

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 4  forbyr diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Visste du at dette også omfatter diskriminering av pårørende?

Les mer

FN-dagen for medvit rundt autisme 2015

2. april vil medlemslanda i FN arbeide for å auke forståinga i samfunnet for autisme gjennom markeringar og formidling av…

Les mer

Jungelhåndboka 2014

Trenger du hjelp til å finne fram i paragrafjungelen? Da er kanskje Jungelhåndboka 2014 noe for deg. Boka er snart klar…

Les mer

FFO mener borgerlig regjering vil true funksjonshemmedes boligsituasjon

FFO frykter at funksjonshemmedes bosituasjon forverres om de borgerlige partiene kommer til makten. – Vi står i fare for at…

Les mer