Oxytocin nesespray øker oppfattelsen av emosjoner hos personer med autisme

En ny studie fra BUPgen har vist at intranasal oxytocin kan påvirke hvordan personer med autisme oppfatter emosjoner hos andre.…

Les mer

Norske foreldre til barn med ASD er positive til klinisk gentesting

En ny studie har kartlagt holdninger til gentesting blant 1455 norske foreldre til barn med ASD. Studien er den største…

Les mer

Forskningsdeltagere søkes: Mors følelser og opplevelser

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet ”Fra tidlige tegn til diagnose: Mors følelser og opplevelser rundt å få et barn med autismespekterforstyrrelse” Bakgrunn…

Les mer

Arbeidstakere med Asperger syndrom: deltakelse i forskningsprosjektet

Dette er en forespørsel til deg om å delta i et forskningsprosjekt som har til hensikt å kartlegge erfaringer og…

Les mer

Første resultater fra spørreundersøkelse om helse og livskvalitet hos voksne med Asperger syndrom

For å kunne gi bedre informasjon og tilrettelegging for voksne med Asperger syndrom gjennomførte Autismeforeningen og NevSom nylig en undersøkelse…

Les mer

Call for abstracts: 5th World Autism Organisation International Congress 2018

Please access the «Call for Abstracts» for the World Autism Organisation Congress that will take place in November 2018 in…

Les mer

Få forskningen fram!

I oktober deler ExtraStiftelsen ut 82 millioner kroner til norsk helseforskning. I den forbindelse arrangerer ExtraStiftelsen forskningsseminaret «FÅ FORSKNINGEN FRAM». Der vil…

Les mer

Spørreundersøkelse om Tourettes syndrom

Har du eller ditt barn en ticsforstyrrelse eller Tourettes syndrom? NevSom inviterer til deltagelse i en kartleggingsstudie om erfaringer du/din…

Les mer

Kliniske oppslagsverk

BMJ Best Practice Omfattende og faglig godt oppslagsverk spesielt beregnet for allmennleger, men også nyttig for mange andre grupper. Frikjøpt…

Les mer

Ungdom med Asperger syndrom. En sammenlignende studie av deres utvikling og fungering

Av: Gilchrist A, Green J, Cox A, Burton D, Rutter M, Le Couteur A. Oversatt av : Jarle Johannessen Original: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11280419 Sammendrag Ungdom med Asperger syndrom (AS:…

Les mer

Behandlingsstudie med oksytocin nesespray

  Et forskningsprosjekt ved Oslo universitetssykehus søker deltagere. Prosjektet skal gjennomføre en studie av sosiale funksjoner hos personer med ASD…

Les mer

Forskningsprosjekt trenger deltakere

Carina Meland gjennomfører en master i interaksjonsdesign om velferdsteknologiske løsninger for barn med ADHD og autismespekterforstyrrelser. Studien er et mastergradsprosjekt…

Les mer