Spør Statped

Nå kan du raskt få råd om å tilrettelegge for og inkludere barn med særskilte behov i barnehage og skole. …

Les mer

Oppvekst, lek og læring på Kunnskapsbanken

Nå er det opprettet egne sider om oppvekst, lek og læring på Kunnskapsbanken. Der finner du informasjon om hjelpemidler og tilrettelegging…

Les mer

Hva er gode pedagogiske tilbud til barn og ungdom med autismespekterdiagnoser?

Autismeforeningen utarbeidet i 2014 en serie av fire hefter, som beskriver det pedagogiske tilbudet til barn og ungdommer med ASD…

Les mer

OSS: Barnehagebarn med ASD

I denne artikkelen finner du svar på 12 ofte-stilte spørsmål om barnehagebarn med autisme/Asperger.

Les mer

Overgangen mellom barnehage og skole

Å forberede til skolestart handler om mer enn å kjøpe nye klær, ryggsekk og pennal. I denne artikkelen tar vi…

Les mer