Tema Autisme – tilrettelegging i praksis. Gratis informasjonskveld i Ålesund 24. oktober 2019

Vi gjentar suksessen fra årene før og inviterer nettopp dere til Informasjonskveld den 24.okt 2019 kl 17.00-21.00

TEMA TILRETTELEGGING I PRAKSIS-Torill Fjæran-Granum  
FORELESERE

Denne gangen med tema » Autismespekterdiagnoser (ASD) – tilrettelegging i praksis». Toril Fjæran-Granum som er daglig leder i Spiss, er kveldens foreleser. Torill er grunnutdannet førskolelærer og har en mastergrad i spesialpedagogikk spesialisert på autismespektertilstander, og hun har jobbet med ASD i over 30 år. Hun er kjent som en svært dyktig og engasjert foredragsholder. Vi får også høre en brukerhistore fra en ung kvinne som selv har ASD.

MÅLGRUPPE: Vi håper vi ser både NAV, lærere, barnehageansatte, miljøterapeuter, vernepleiere, barnevernspedagoger, pårørende, støttekontakter og ellers andre som er interessert i temaet.
-Invitasjon vedlagt. -Velkommen til en lærerik kveld!

-Arrangementet er gratis.  
Se videre i invitasjon:

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer