Tegn-til-tale nyheter (2014)

 
Tegn til tale er en metode hvor nyttige nøkkelord sies både muntlig og på tegnspråk. Dette kan gjøre det enklere for barnet å fange opp det som blir sagt, men det gir også barnet en alternativ måte å kommunisere på. I denne artikkelen presenterer vi fire spennende nye bøker/produkter. To av dem har nettbaserte ressurser som er fritt tilgjengelige for alle.   


Fire nye bøker/produkter

1. Ny ordbok. «Tegnordboka – se hva jeg sier» er en ny «tegn til tale»-bok med 1900 ord og tegn. Ordboka er ment å dekke basisordforrådet i førskolealderen. Boka er delt inn i kapitler etter årstidene.
2. Ny bok om skolestart. Statped har gitt ut en ny bok som heter «Mine tegn: skolestart.» En DVD med 7 videoer medfølger men videoene er også tilgjengelige her uten kostnad.
3. Nye sangkort. Musikkstund med SingSang sangkort tilbyr en rik språkopplevelse. Barna ser på en fargerik illustrasjon mens de hører sangen og prøver å synge med. De ser hvordan de voksne sier nøkkelordene på tegnspråk og de prøver å herme etter. Kortene er store og slitesterke, med en illustrasjon på forsida og sangteksten og relevante tegn på baksida (ca. 12 tegn pr. kort).
4. Ny lærebok for begrepsutvikling. «Tusen tegn å tenke på» er en ny bok for barn som bruker tegn i sin kommunikasjon. Boka inneholder 38 temaer og et alfabetisk register. Temaene fremstilles med innholdsrike, enkle illustrasjoner og begrepene presenteres som både ord og tegn.
Boka bygger på «Tusen ting å tenke på,» som er rettet mot barn som bruker symboler i sin kommunikasjon. Begge bøkene er fritt tilgjengelige på www.2-tusen.no. Der finner man også ekstraoppgaver, eventyr og videosnutter som viser hvordan man sier diverse ord på tegnspråk.
Noen av illustrasjonene kan nedlastes og brukes på interaktiv tavle, skriver ASK-loftet. La deg inspirere av denne demovideoen, som viser hvordan muntlig tale, tegnspråk og illustrasjoner på interaktiv tavle skaper en språkrik eventyrstund for alle. Spol fram 5 minutter for å gå direkte til fortellingen om Gullhår.


Til videre lesing

Bruk av tegn-til-tale i barnehager
«Alle har noe de skal ha sagt» er en masteroppgave i spesialpedagogikk skrevet av Lene Engelstad. Undertittelen er «En kvalitativ studie om bruk av tegn til tale som supplerende kommunikasjon i barnehagen.» Engelstad besøkte to vanlige barnehager og observerte bruk av tegn til tale i arbeidet rundt to utviklingshemmede barn og ett barn med cerebral parese. For at barn skal ha best mulig nytte av tegn til tale som kommunikasjonsform, må det brukes konsekvent i alle deler av barnehagehverdagen, konkluderte Engelstad. God kompetanse og forståelse for hvorfor barnet trenger tegn til tale var andre viktige forutsetninger for å lykkes.
Ressurser i fylkeslagets arkiv:
– Kommunikasjonsmetoder og -hjelpemidler (2010)
– Årets tegn-til-tale nyheter (2011)
– Nytt om tegnstøttet kommunikasjon (2012)
– Årets ASK-nyheter (2013)

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer