Teatret Vårt besøker Kristiansund, Braatthallen fredag 27. februar kl. 19.00 med framsyninga «Det merkelege som hende med hunden den natta»

Teatret Vårt besøker Kristiansund mekelige med hundenBraatthallen fredag 27. februar kl. 19.00 med framsyninga «Det merkelege som hende med hunden den natta»

Alle tilknytt Autismeforeninga kan kjøpe billettar til fordelspris kr. 210,-Tilbodet gjeld nettkjøp (inga øvre grense), link til rabattert pris: http://burl.nu/i1j8h8

 

Sjå Teater vårt si webside for fleire forestillingar i M&R fylke i mars månad

Bestselgaren av Mark Haddon er elska av folk i alle aldrar, og dramatiseringa av Simon Stephens vart ein stor suksess i London kor den framleis blir spela for fulle hus. No sett Teatret Vårt opp stykket i si eiga utgåve og spelar teksten som Jon Fosse så vakkert har oversett til nynorsk.  I hovudrolla som «Christopher» presenterer vi Axel Gehrken Bøyum, kjent frå NRK-serien «Øyevitne».

I denne vakre og gripande forteljinga følgjer vi Christopher på 15 år. Han likar matematikk og astrofysikk, men toler ikkje at folk tek på han, ikkje forstår han metaforar  og ikkje kan han lyge.

Han veit namnet på alle hovudstadar i verda og kanalle primtal opp til 7505. Han likar nesten dyr betre enn menneske, dei lyg aldri. Då han finn nabohunden Wellington brutalt drepen med ein høygaffel, bestemmer han seg for å finne ut kven mordaren er. Bestselgaren av Mark Haddon er elska av folk i alle aldrar, og dramatiseringa av Simon Stephens vart ein stor suksess i London kor den framleis blir spela for fulle hus.

I hovudrolla som  «Christopher» presenterer vi Axel Gehrken Bøyum, kjent frå NRK-serien «Øyevitne». Med eit stort ensemble og eit moderne teaterspråk vert det fortald ei historie om mot og sanning, og om å finne seg sjølv i ei vaksen verd.

Les meir på : www.teatretvart.no

Med venleg helsing

Solveig Mordal Vågen

Salgsleder

 

Telefon 48 05 97 03

Epost solveig@teatretvart.no

Internett www.teatretvart.no

 

AS REGIONTEATRET I MØRE OG ROMSDAL

TEATRET VÅRT | Plassen, Gørvellplassen 1, 6413 Molde | Postboks 70, 6401 Molde

BARNETEATRET VÅRT | Arbeideren, Lorkenesgata 2, 6003 Ålesund | Postboks 1521 Ålesund

 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer