Takk for et flott år!

Også 2021 ble et litt annerledes år, men vi har heldigvis fått i gang en del aktiviteter i foreningen.

Det har blitt arrangert ulike møter og samlinger både lokalt og sentralt. På våren arrangerte vi vårt første digitale landsmøte, før vi på høsten endelig fikk lov til å møtes igjen. Da ble det blant annet høstleir for ungdom, treff for voksne med ASD, og ledersamling i Bodø.
I tillegg har vi hatt et hektisk år og jobbet godt med vårt interessepolitiske arbeid. Vi har deltatt på Arendalsuka og svart på flere høringer. Det er viktig for foreningen å fortelle myndighetene og beslutningstakere hvor skoen trykker.

Vi vil takke alle våre medlemmer et flott år og vi gleder oss til neste.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer