Takk for et flott år!

Også 2021 ble et litt annerledes år, men vi har heldigvis fått i gang en del aktiviteter i foreningen.

Det har blitt arrangert ulike møter og samlinger både lokalt og sentralt. På våren arrangerte vi vårt første digitale landsmøte, før vi på høsten endelig fikk lov til å møtes igjen. Da ble det blant annet høstleir for ungdom, treff for voksne med ASD, og ledersamling i Bodø.
I tillegg har vi hatt et hektisk år og jobbet godt med vårt interessepolitiske arbeid. Vi har deltatt på Arendalsuka og svart på flere høringer. Det er viktig for foreningen å fortelle myndighetene og beslutningstakere hvor skoen trykker.

Vi vil takke alle våre medlemmer et flott år og vi gleder oss til neste.

Verktøykasse for tillitsvalgte