Fakta om: Ord og forkortelser

ABA Applied Behavior Analysis = Anvendt atferdsanalyse. ADL Dagliglivets ferdigheter (Activities of Daily living). Ferdigheter som er nyttige/nødvendige for å…

Les mer

Ny generalsekretær i FFO

Hovedstyret har ansatt Lilly Ann Elvestad som ny generalsekretær i FFO. Lilly Ann Elvestad er 49 år og kommer fra…

Les mer

Vær med å gi tilbakemelding

  Med ratifiseringen av FN-konvensjonen for rettighetene til mennesker med funksjonsnedsettelse skal norske myndigheter skrive en rapport om hva som…

Les mer

Hva er velferd for deg?

Mandag 9. september 2013 går stortingsvalget av stabelen.  FFO setter fokus på velferd i sin valgkampkampanje. I 10 kortfilmer forteller…

Les mer

FFOs plattform for habilitering og rehabilitering

Onsdag 13. mars la FFO fram sin plattform for habilitering og rehabilitering. I plattformen tar FFO utgangspunkt i dagens utfordringer…

Les mer

FFO-kongressen 2011

Autismeforeningen stilte med to representanter fra sekretarietet på FFOs kongress og representantskapsmøte 26.-27. november. Det ble en informativ og engasjerende…

Les mer

FFO søker fagpolitisk rådgiver

I FFO er det ledig 100 % stilling som fagpolitisk rådgiver fra 1. januar 2012. Vi søker etter en person…

Les mer

Rettighetssenter med unik kompetanse

Det har gått ti år siden FFOs Rettighetssenter mottok sin aller første telefon. Etter det har telefonene strømmet på, og…

Les mer

FFO flytter

Mandag 1. februar 2010 er FFO på plass i nye lokaler i sentrum av Oslo. Ny post- og besøksadresse: Mariboesgate…

Les mer

Brukermedvirkning på systemnivå i PP-tjenesten

PP-tjenesten på systemnivå preges i dag i liten grad av brukermedvirkning. Derfor har FFO utviklet en håndbok i hvordan organisasjonene…

Les mer

Økt press på populært rettighetssenter

2008 var et rekordår i antall henvendelser til FFOs Rettighetssenter. På ett år har senteret fått hele 33 prosent flere…

Les mer

Arbeidsprogram for sentralstyret 2010-2012

Sentralstyrets arbeidsmetoder er å jobbe medlemsrettet og interessepolitisk. Bruk av Individuell plan er viktig for å oppnå gode tjenester for…

Les mer