Synspunkter på forskning på tegn på autisme hos sped- og småbarn

Nasjonalt Folkehelseinstitutt gjennomfører for tiden en internettundersøkelse om «Synspunkter på forskning på tegn på autisme hos sped- og småbarn». Det er fortsatt mulig å svare på undersøkelsen ved å klikke på linken under.

Vi regner med at i løpet av onsdag neste uke så vil det ikke bli mulig lengre å legge inn svar i undersøkelsen. Vi håper derfor på en siste informasjonsrunde til alle de dere tror kan være interessert i å gi svar.

Vennligst videresend til alle relevante personer, foreldre og fagfolk.

Hvem ønsker vi at skal svare på undersøkelsen?
· Foreldre til barn med autisme
· Voksne som selv har autisme
· Fagpersoner (pedagoger, psykologer, leger og andre) som arbeider
med personer med autisme
Målet med undersøkelsen er å få bedre og bredere kunnskap om synspunkter på forskning som undersøker sped- og småbarn med risiko for å utvikle autisme.

Lenke til undersøkelsen: https://www.surveymonkey.com/s/barnmedASF

Brev til informanter EAR 2014 FINALed

Med vennlig hilsen
Synnve Schjølberg
Nasjonalt Folkehelseinstitutt

 

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer