Synspunkter på forskning på tegn på autisme hos sped- og småbarn

Nasjonalt Folkehelseinstitutt gjennomfører for tiden en internettundersøkelse om «Synspunkter på forskning på tegn på autisme hos sped- og småbarn». Det er fortsatt mulig å svare på undersøkelsen ved å klikke på linken under.

Vi regner med at i løpet av onsdag neste uke så vil det ikke bli mulig lengre å legge inn svar i undersøkelsen. Vi håper derfor på en siste informasjonsrunde til alle de dere tror kan være interessert i å gi svar.

Vennligst videresend til alle relevante personer, foreldre og fagfolk.

Hvem ønsker vi at skal svare på undersøkelsen?
· Foreldre til barn med autisme
· Voksne som selv har autisme
· Fagpersoner (pedagoger, psykologer, leger og andre) som arbeider
med personer med autisme
Målet med undersøkelsen er å få bedre og bredere kunnskap om synspunkter på forskning som undersøker sped- og småbarn med risiko for å utvikle autisme.

Lenke til undersøkelsen: https://www.surveymonkey.com/s/barnmedASF

Brev til informanter EAR 2014 FINALed

Med vennlig hilsen
Synnve Schjølberg
Nasjonalt Folkehelseinstitutt

 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer