Superjudo!

Bergen Judo starter nå opp et parti for barn med spesielle behov/autisme. Se vedlegg.