Styremøtereferat 12/21

Innkalling og saksliste til styremøte 12/21, 13. desember kl. 18 – 20

Sted: Torggata 10, 7.etg

Tilstede: Monica, Jørann, Hanne, Torild, Tone, Synnøve og Helene

 

Sak 110: Godkjenning av innkalling og saksliste 12/21

Godkjent

Sak 111: Godkjenning av referat og protokoll 11/21

Godkjent

Sak 112: Økonomi – søknad sendt til Helse sør-øst. Sjekk ut frister for søknader til bankstiftelser (Sparebank 1 b.la). Årsregnskap, møte med Rising regnskap. Sende inn søknad om midler til Skien kommune via Bufdir, frist 17.des.

Søknad har blitt sendt til Helse Sør-Øst. Jørann sjekker ut ulike frister for søknader innenfor bankstiftelser. Jørann sjekker med Rising Regnskap når det passer med møte. Søknad til Bufdir ble sendt på styremøtet. Helene ferdigstiller ett par søknader til på samme sted. 

Jørann søkte midler fra Kiwi til vår medlemspott. Vi fikk innvilget 50 000 kr derfra, og de vil ha et møte med oss for å overrekke sjekk. Disse pengene er øremerket medlemspotten som skal hjelpe medlemmer som trenger ekstra støtte for å kunne delta på turer/aktiviteter.

Enstemmig styre er enige om å kjøpe en prosjektor til kontoret. Det vil være veldig nyttig på styremøter og eventuelle kurs og medlemsmøter. Vi kjøper også en skriver til, slik at leder kan ha en hjemme for å slippe å kjøre ned til byen hver gang noe skal skrives ut i regi av foreningen. Monica sjekker opp pris på prosjektor. Helene Kjøper printer.

Sak 113: Årsmøte 2022, 12.Februar 2022 i Tønsberg

Invitasjonen ble ferdig på styremøtet, og Helene sender det ut til medlemmene i kveld. 

Stian Orm og Jon Arne Løkke takket ja til å holde foredrag. 

Jørann har booket bord til middag på kvelden.

Sak 114: Funkis: Ferdigstille Funkiskurs for Abra Havn -frist 31/12-21

Helene og Monica får hjelp av Cathrine Pettersen en av de nærmeste dagene. Gjør det via teams.

Sak 115: Aktiviteter begynnelsen av 2022

Vi hadde Aspergertreff for de over 18 år den 2. desember, og det var en suksess. Vi vil ha nytt treff i slutten av Januar, og da blir det spillkveld, og vi vil planlegge Oslotur.

Det blir familiebowling 26. Januar om smittesituasjonen tillater det.

Sak 116: Eventuelt

Det blir leir i Rauland 30 Juni til 3 Juli. Helene holder kontakten.

Vi fikk tips fra et medlem om skilt som kan brukes av de med autisme som ikke kan bruke munnbind. Monica sjekker med Grep om de kan lage noe for oss, og eventuelt pris. Det vil i så fall bli snakk om å ta en sum for disse. 

21-23. April 2022 vil det bli samling for lokallagene i Oslo. Det blir tillitsvalgtskolering og jobbing med strategiplanen til foreningen.

21-23 Oktober blir landsmøtet avholdt i Tønsberg. Vestfold lokallag har jubileum dette året. 



For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer