Styremøtereferat 11/21

Innkalling og saksliste til styremøte 11/21, 9. Nov kl. 19-21 i Torggata 10.

Tilstede: Helene Kværnø, Tone Granheim, Jørann Kristiansen, Synnøve Lund

Forfall: Monica Samland Lund, Hanne Cecilie Larsen, Torild Kleiv

Vi er for få tilstede for å ta avgjørelser så noen saker må utsettes til neste møte.

Sak 100: Godkjenning av innkalling og saksliste

Utsettes 

Sak 101: Godkjenning av referat 10/21

Utsettes

Sak 102: Økonomi

Utsettes

Sak 103: Jubileum – ta en avgjørelse angående gjennomføring i 2022

Må utsettes, men vi har følgende betraktninger:

Smittesituasjonen er fortsatt såpass usikker at vi foreslår at vi avlyser Jubileumskonferansen fra 2020 og venter på nytt jubileum i 2025.

Sak 104: Aspergertreff  torsdag 2. desember

Alt er planlagt – booket bord på Peppes. Helene og Monica leder.

Sak 105: Årsmøte 2022 for driftsåret 2021 – dato er satt til lørdag 12. Februar 2022 – hvor skal vi være, hvem booker, hvem lager invitasjon og digitalt påmeldingsskjema, pris per pers osv

Forslag om at vi drar til Tønsberg. Jørann sjekker pris hos Quality hotel Tønsberg og Hotel klubben.

Påmeldingsskjema ligger klart på Gdisk.

Helene sjekker opp foredragsholder og sjekker datoer og tilgjengelighet.

Vurdere å tilby årsmøtet digitalt hvis nok interesse. Helene sjekker pris på hjelp fra Orgservice.

Sak 106: Evaluering foreldreseminar i Bø

Vellykket arrangement med ca 12 deltakere. Nyttig foredrag og god foredragsholder. Gode samtaler underveis.

Ide om å også ha denne typen faglige arrangementer digitalt hvis reisevei er et hinder.

Sak 107: Valgkomiteen

Etter mail ut til alle medlemmene har vi fått nytt medlem i valgkomiteen: Lene Wilma Skjøldt. Leder innkaller valgkomiteen til første møte.

Sak 108: Ny medlemsliste

Ny medlemsliste viser 7 nye medlemmer, 2 utmeldte – totalt 303 medlemmer.

Sak 109: Eventuelt

Vedr rekruttering: Hvor finner nye medlemmer oss? 

  • nye brosjyrer på aktuelle kontorer?
  • friske opp nettsida og facebook
  • kontakt med aktuelle kontorer (SAF, BUP, HABU, fastleger, sykehuset)

Forslag om spørreskjema for nye medlemmer med spørsmål om hva de ønsker fra foreningen.

Ta opp temaet på en arbeidsmøte.

Logg inn

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer