Styremøtereferat 10/21

Innkalling og saksliste til styremøte 10/21, 28.Oktober kl. 18.30-20.30 i Torggata 10, 7 etg

Tilstede: Helene, Jørann, Torild, Rob, Synnøve

Forfall: Monica, Tone, Hanne, Fred-Ronny (vara)

Sak 88: Godkjenning av innkalling og saksliste 10/21

Godkjent

Sak 89: Godkjenning av referat og protokoll 09/21

Godkjent

Sak 90: Økonomi

Jørann orienterte om de siste bevegelser. Økonomien er god.

Helene har sendt inn en ny søknad til om midler.

Vi må huske å promotere medlems-potten i årsmeldingen og på årsmøtet.

Sak 91: Oppdatering om påmeldte til foreldreseminar i Bø -ta med diverse ting fra kontoret med logo.

Få påmeldte – totalt blir vi 13 stk (7 stk utenfor styret).

Ser ut til å være liten respons på at vi forsøker å legge arrangementer midt i fylket slik at alle kan delta. Styret vurderer å sende ut en spørreundersøkelse til medlemmene i midt- og øvre Telemark for å høre hva behovet og interessen er i januar.

Sak 92: Befaring Rauland camping 9. Oktober -evaluering

Enkelt med trivelig sted. Veldig engasjert vert. 

Satse på en av de første ukene i sommerferien. Prøve en halv uke uke nå første året eks tors – søn.

Sak 93: Bowling 14. november på Down Town, og mat på Burger King Telemarksporten – hvem fra styret kan delta? Hvem booker baner? Hvem lager invitasjon, følger opp påmeldte og tar kontakt med Burger King? 

Det er få fra styret som kan delta så bowlingen utsettes til januar.

Sak 94: Ledermøte i Bodø 19-21 Nov – mail fra strategiutvalget med spørsmål vi skal diskutere i forkant.

 Spørreskjemaet ble gjennomgått og besvart i møte.

Sak 95: Aspergertreff for voksne før jul 

Finner en dato i begynnelsen av desember. Helene og Monica tar ansvar for det.

Sak 96: Styremøte i des inkl julemiddag.

Fredag 10. des kl 18.00 blir det styremøte med julemiddag

Jørann tar ansvar for å booke bord til kl 20.00

Sak 97: Politisk arbeid

Innspill fra Synnøve. Vi bør legge en strategiplan for 2022. Vi tar saken opp i neste styremøte.

Sak 98: Funkis

Venter fortsatt på ny dato for opplæring

Sak 99: Eventuelt

  • Danmarkstur i sep 2022.
  • Årsmøte 2022 – Styret var enstemmige i å vurdere å arrangere årsmøte utenfor Grenland. Foreslått dato lørdag 12. februar 2022.
  • Jubileumskonferansen vurderer vi på neste styremøte i nov.
  • For å ha tid til å forberede årsmøte flyttes styremøte i nov fra 25. nov til tirsdag 9. nov kl 19.00.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer