Styremøtereferat 09/21

 referat fra styremøte 09/21, 23. September kl. 18.30 – 20.00

Torggata 10, 7 etg

Tilstede: Rob Louwe, Monica Samland Lund, Helene  Kværnø, Tone Granheim, Fred Ronny Brox Johansen og Toril kleiv

 

Sak 76: Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjent

Sak 77: Godkjenning av referat og protokoll 08/21

Godkjent

Sak 78: Økonomi – søknader sendt Gjensidige stiftelsen, Damm express og Bufdir. 

Vi må se på søknaden til Thon.

Vi er i rute med søknader,og vi finner stadig nye steder å søke midler. Det er ikke alltid vi får, men det er verdt forsøket.

Vi har fått 20 000 kr fra Martha Louises Fond.

Sak 79: Evaluering av turen til Abra Havn 

Bra gjennomført tur, og det var bra opplegg i Abra Havn. God service, og tilbakemeldingene fra deltakerne var gode.

Sak 80: Medlemsmøte/kurs om SIBS (fått henvendelse fra sykehuset om foredrag om dette.) Må skje før jul.

Vi planlegger et foreldre/pårørende seminar med SIBS som tema og medlemsmøte. Helene kontakter Bø hotell om kapasitet, lager invitasjon og holder styr på påmeldinger. Vi tar det i Bø, om de har ledig, for det er viktig med aktivitet oppover i fylket. 

Sak 81: Rauland 2. Oktober – har vi fått pris på bussleie?

Monica har fått pris på bussleie, og en minibuss kostet 3900 kr fra Fredag til Lørdag kveld. På grunn av stort frafall i styret har vi flyttet befaringen til 9. Oktober. Helene kontakter Rauland for å høre om det passer.

Sak 82: Aktiviteter i høst: Lille dyrehagen i høstferien? Aspergertreff? 

Det er for kort tid til høstferien for å planlegge, men vi skal ha bowling i høst, og så må se hva vi får tid til. 

Sak 83: Politisk arbeid

Helene skal snakke om foreningen på Arbeiderpartiet i Skien sitt medlemsmøte 27. Sept.

Sak 84: Funkis – venter på innkalling til nytt opplæringskurs

Har fortsatt ikke fått ny dato.

Sak 85: Dugnad på kontoret – rydding i papirer og diverse. Levere papirer til makulering på Mats arbeidssenter. Sett dato, og hvem fra styret kan?

Styret har hektiske dager, så vi må avvente med å sette en dato.

Sak 86: Charlie Surfer -hva kan vi bruke filmen til? Drodle rundt dette.

Vi kan bruke filmen i foreningsarbeid, og knytte oss opp mot barnehager og skoler på f.eks planleggingsdager. Se på nyåret om vi kan forfatte en mail å sende flere.

Sak 87: Eventuelt

Mail fra Helene Begby til alle lokallagene, og sentralt, med info om en facebookgruppe. 

Dette var kun til informasjon til styret.

Renhold av fellesareal på kontoret vårt. 

Avventer hvem som skal overta kontoret til Lpp, så tar vi felles prat med dem og ADHD.

Innkjøp av flere t-skjorter og hettejakker (vi trenger mer enn en hver på arrangementer som varer mer enn en dag.)

Vi venter til etter jul med dette, for det blir ikke tur over flere dager før jul.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer