Styremøtereferat 09/18

Styremøtereferat 09/18. 28 november kl 17-19 i Torggata 10.

Tilstede: Monica Samland Lund, Hanne Cecilie Larsen, Helene Kværnø, Fred Ronny Brox Johansen

66. Innkalling og saksliste godkjent

67. Referat og protokoll 08/18 godkjent

68. Økonomi: Vi får snart refundert vår del a medlemskontigenten og momskompensasjonen er på vei.

69. Aspergertreff i januar –dato og invitasjon kommer.

70. Årsmøte 2019: Veldig få påmeldte hittil. Vi sender ut påminnelse over jul.

71. Vintertur 2019:  Invitasjon er sendt ut, og det vil komme nærmere informasjon på mail til de påmeldte etter hvert.

72. Danmark 2019: Skallerup Klit er booket. Invitasjon kommer på våren.

73. Eventuelt: Ikke noen saker

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer