Styremøtereferat 07/19

Innkalling til styremøte 07/19, onsdag 28 august kl 18-21 i Torggata 10.

 

Saksliste :

Sak 74: Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjent

Sak 75: Godkjenning av referat og protokoll 06/19

Godkjent

Sak 76: Økonomi

Det er god kontroll på økonomien i laget. Vi har p.t. flere søknader ute på midler og søker fortløpende på midlere.

Det er behov for å skaffe et nytt og bedre regnskapsprogram. Økonomiansvarlig sjekker dette nærmere.

Sak 77: Danmark – send ut infoskriv til deltakerne.

Det er ca 75 påmeldte til årets Danmarkstur 5.-8. september

Sak 78: Sende ut invitasjon til Lille dyrehage

Tur til Den lille Dyrehage på Brokelandsheia lørdag 5. okt. Invitasjoner sendes ut ila kort tid.

Sak 79: Nice

Deler av styret drar til Nice 13.-15. sept for å delta på Europe International Congress 2019

Sak 80: Politisk arbeid fortsetter hvor herfra?

Styret ønsker jobbe strukturert politisk for å fremme våre medlemmers interesser. Det er innledet et samarbeid med ADHD-foreningen i Telemark for å se om vi kan styrke hverandre i dette arbeidet. Styret planlegger å invitere til medlemsmøte ila høsten for å få innspill fra medlemmene på hva vi bør jobbe med fremover.

Sak 81: Program for høsten

Aktiviteter:

AS-treff – Datoer kommer snart

Lille dyrehage  – 5. okt kl 10.30

Treff på Notodden – Dato kommer snart

Bowling – 15.nov kl 18.00 Down Town

Sak 82: Arbeidshelg for styret

Styret setter av 19. okt til en ekstra arbeidsjobb for å jobbe med medlemsarbeid og andre viktige saker/ planer.

Sak 83: Jubileum

Tas i eget møte.

Sak 84: Eventuelt

Styremøter: 2. okt og 23. okt

Ambulant team, Porsgrunn ønsker samarbeid. Inviteres til møte med styret.