Styremøtereferat 07/18

 

 

Styremøtereferat 07/18, Torggata 10 kl 17-21

Tilstede: Fred Ronny Brox Johansen, William Kværnø, Hanne Cecilie Larsen, Monica Samland Lund og Helene Kværnø.

(Styret hadde også møte med valgkomiteen som er i gang med å finne nye styremedlemmer for 2019)

 

  1. Innkalling godkjent
  2. Referat og protokoll 06/18 godkjent
  3. Økonomi: Vi ligger godt an økonomisk, og vi fortsetter å se på alternativer vi kan søke midler fra. Kasserer skal se på muligheten for å registrere oss for facebookfeiring.

Hanne oppdaterer Kurs Admin.

  1. Årsmøte: Årsmøte for driftsåret 2018 blir 2 mars 019 på Comfort hotell Porsgrunn. Nærmere info kommer etter hvert.
  2. Likepersontreff: Hanne Larsen koordinerer dette. Vanskelig å finne en dato som passer alle.
  3. Tung Tids Tale på Ibsenhuset 22 oktober. Vi i styret stiller på stand før forestillingen, og rett etterpå.
  4. Kino m/pizza: det blir 1 november kl 16.30. Det blir vist to filmer etter hverandre, og de som deltar på kino kan bli med å spise pizza på Rio etterpå.

Det blir også bowling 16 november på Arkaden.

Invitasjoner til begge deler blir sendt ut.

  1. Ledermøte: det er blitt innkalt til ekstraordinært landsmøte i tilknytning ledermøtet i november. Helene Kværnø og Fred Ronny Brox Johansen stiller.
  2. Eventuelt. Vi ser på andre alternativer for vinterturen 2019, og vi får hjelp av Siri Gjetsø til å innhente priser o.l. Vinterturen blir 29-31 mars 2019.

 

Et lite ps! Styret vil takke alle som var med til Danmark, og gjorde det til en utrolig hyggelig tur.

 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer