Styremøtereferat 07/18

 

 

Styremøtereferat 07/18, Torggata 10 kl 17-21

Tilstede: Fred Ronny Brox Johansen, William Kværnø, Hanne Cecilie Larsen, Monica Samland Lund og Helene Kværnø.

(Styret hadde også møte med valgkomiteen som er i gang med å finne nye styremedlemmer for 2019)

 

  1. Innkalling godkjent
  2. Referat og protokoll 06/18 godkjent
  3. Økonomi: Vi ligger godt an økonomisk, og vi fortsetter å se på alternativer vi kan søke midler fra. Kasserer skal se på muligheten for å registrere oss for facebookfeiring.

Hanne oppdaterer Kurs Admin.

  1. Årsmøte: Årsmøte for driftsåret 2018 blir 2 mars 019 på Comfort hotell Porsgrunn. Nærmere info kommer etter hvert.
  2. Likepersontreff: Hanne Larsen koordinerer dette. Vanskelig å finne en dato som passer alle.
  3. Tung Tids Tale på Ibsenhuset 22 oktober. Vi i styret stiller på stand før forestillingen, og rett etterpå.
  4. Kino m/pizza: det blir 1 november kl 16.30. Det blir vist to filmer etter hverandre, og de som deltar på kino kan bli med å spise pizza på Rio etterpå.

Det blir også bowling 16 november på Arkaden.

Invitasjoner til begge deler blir sendt ut.

  1. Ledermøte: det er blitt innkalt til ekstraordinært landsmøte i tilknytning ledermøtet i november. Helene Kværnø og Fred Ronny Brox Johansen stiller.
  2. Eventuelt. Vi ser på andre alternativer for vinterturen 2019, og vi får hjelp av Siri Gjetsø til å innhente priser o.l. Vinterturen blir 29-31 mars 2019.

 

Et lite ps! Styret vil takke alle som var med til Danmark, og gjorde det til en utrolig hyggelig tur.