Styremøtereferat 06/18

 

Referat fra styremøte 06/18. 21 august kl 18-20, Torggata 10.

Tilstede: Hanne Cecilie Larsen, Helene Kværnø, Monica Samland Lund, Fred Ronny Brox Johansen

 

 1. Innkalling og saksliste godkjent
 2. Referat og protokoll 05/18 godkjent
 3. Økonomi: Vi har blitt tildelt psykiatrimidler. Søknad sendt til Martha Louises fond.
 4. Danmark 2018: Arbeidsoppgaver ble fordelt på de fra styret som skal delta. Lapper med telefonnummer til alle reiselederne blir delt ut første kvelden.
 5. Medlemsmøte: Vi planlegger et medlemsmøte med besøk av Husbanken. Nærmere informasjon kommer.
 6. Aspergertreff: Neste treff blir 3 oktober, og det blir mest sannsynlig biljard. Vi må bare sjekke tilgjengelighet. Invitasjon kommer.
 7. Bowling blir 16 november. Invitasjon kommer.
 8. Styret skal ha møter med valgkomiteen og kurskomiteen i løpet av høsten. Vi trenger flere personer inn i styret.
 9. Årsmøte: Invitasjonen til årsmøtet blir sendt ut innen 1 desember.
 10. Tung Tids Tale kommer til Ibsenhuset 22 oktober. Medlemmer får 20% på billetten. Styret skal ha stand. Mer info finner dere på vår facebookside.
 11. Eventuelt: 11 september stiller Birgitte Mathiesen og Torill Kleiv på stand på Ælvespeilet i forbindelse med Røde kors Porsgrunn sin konferanse «Våre barn-vårt ansvar».

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer