Styremøtereferat 04 2018

 

Styremøtereferat 04/18, 4 April i Torggata 10.

Tilstede: Helene Kværnø, Fred Ronny Brox Johansen, Hanne Cecilie Larsen, Monica Samland Lund og William Kværnø Ottren

 

  1. Innkalling og saksliste godkjent
  2. Referat og protokoll 03/18 godkjent
  3. Økonomi: Vi har fått 30 000 kr fra Skien kommune. Kasserer har kjøpt inn skriver og lamineringsmaskin til kontoret for å lette arbeidet vårt.
  4. Evaluering av vinterturen til Skinnarbu: ut ifra tilbakemeldinger fra deltakere på vinterturen, ser det ikke ut til at hotellet holder den standard en skulle forvente ut i fra prisen. Styret tar med tilbakemeldingene i planlegging av neste vintertur.
  5. 18. Danmark: Skallerup er allerede bestilt, og invitasjon kommer etter hvert.
  6. Landsmøte: 4 fra styret deltar på landsmøtet i Hell 13-15 April
  7. Aspergertreff blir 9 mai. Invitasjon kommer.
  8. Besøk på «Du verden» i Porsgrunn blir i Juni, men vi kommer tilbake til dato og invitasjon.
  9. 22. Eventuelt: Likerpersonstreff blir avholdt i Bø 25 April. Likerpersonskoordinator, Hanne Cecilie Larsen arrangerer.

 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer