Styremøtereferat 06/19

   

Styremøteinnkalling 06/19! 

  1. Juni 2019

Tilstede: Tone Granheim, Monica Samland Lund, Helene Kværnø, Synnøve Lund, Tom Alexandersen

Forfall:

Merk – Referat for alle – Protokoll til styret med detaljer

 

Sak 61: Godkjenning av innkalling og saksliste

Ok.

Sak 62: Godkjenning av referat og protokoll 05/19

Ok. Sekretær passer på å lage både referat for alle og protokoll til styret med detaljer. 

Sak 63: Økonomi -tilbakemelding fra kurset til Tilskuddsportalen

Mye god læring. Vi har også fått 10 000 kr fra Porsgrunn kommune.

Forslag om å lage en oversikt over hva vi har søkt på og hva vi har fått innvilget/ avslått – på Gdisk.

Ble et lite overskudd fra Gjerpenkonferansen som vil gå til Jubileumskonferansen i 2020.

Sak 64: Jubileumskonferansen (24.sept eller 1. okt)

Det er i gang en komite som har begynt planleggingen. Første møte i aug med komiteen.

Sak 65: Tilbakemelding om møtet med tjenestekontoret 3.Juni

Møte ble ikke lite konstruktivt som vi hadde håpet. Styret vurderer å sende en bekymringsmelding til fylkesmannen over sommeren på bakgrunn av det som fremkom i møte.

Sak 66: Evaluering av DuVerden 16. Juni

Kun fått gode tilbakemeldinger. Ca 30 deltakere.

God tilrettelegging, god mat og alle så ut til å trives. Kan godt gjentas.

Sak 67: Danmark -antall påmeldte (første helga i sept)

8 familier påmeldt så langt.

Sak 68: Aspergertreff 27. Juni – avlyst pga for få påmeldte.

Setter ny dato. Invitasjon bør sendes til HAVO.

Sak 69: Arbeidshelg for styret/opplæring i Funkis, hjemmesiden og google docs b.la

Skien, lørdag 28. sept kl 10.00 – 18.00

Sak 70: Finne dato for første styremøte etter ferien

Onsdag 28. aug 18.00 – 20.00

Sak 71: Politisk arbeid -handlingsplan

Synnøve holder kontakt med Silje fra ADHD-foreningen vedr dette. Tar opp tråden over sommeren.

Sak 72: Sette datoer for aktiviteter til høsten der det er mulig

Besøk den lille dyrehage: 5. okt kl 10.30 oppmøte ved inngangen. Lunsj kl 13.00 på Burger king rett ved. Egenandel 50 kr pr medlem – ikke-medlemmer betaler selv. Påmeldingfrist: man 23. sept

Invitasjon sendes ut ca 15. aug.

Synnøve lager invitasjoner.

Fellesarrangement med ADHD-foreningen – kurskveld i uke 35.

 

Sak 73: Eventuelt

Monica bestiller T-skjorter.

De som skal til Nice i sept gir beskjed til Monica som bestiller billetter.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer