Styremøtereferat 03/19

Referat fra styremøte og konstituering 03/19. 13 Mars kl 18-20 i Torggata 10.

Tilstede: Monica Samland Lund, Synnøve Lund, Tone Granheim, Helene Kværnø og Fred Ronny Brox Johansen.

Frafall: Tom Aleksandersen

Sak 25: Innkalling og saksliste godkjent

Sak 26: Referat og protokoll 02/19 godkjent

Sak 27: Nytt styre ble konstituert og ser ut som følger:

Leder: Helene Kværnø og studieleder

Nestleder: Fred Ronny Brox Johansen og likepersonkontakt

Sekretær: Synnøve Lund

Kasserer: Monica Samland Lund

Styremedlem: Tom Aleksandersen

Styremedlem: Tone Granheim

Vara: Hanne Cecilie Larsen

Monica Samland Lund sa ja til å fortsette som kasserer, og ikke varamedlem som først planlagt, fordi ingen andre hadde mulighet til å ta kasserervervet.

Sak 28: Gjennomgang av forventninger til nytt styre og taushetserklæringer ble skrevet under.

Sak 29: Økonomi: Alle søknader er i rute.

Sak 30: Tillitsvalgtsskolering 26-28 April på Thon Hotell Storo. Leder deltar, men usikkert hvor mange flere som kan.

Sak 31: Gjerpenkonferansen 11 April: Vi holder Facebook og hjemmesiden oppdatert i forhold til konferansen. Helene, Monica, Torild Kleiv og Tone Granheim deltar på stand.

Sak 32: Aspergertreff 20 Mars på O’learys i Skien: 5 påmeldte, så treffet blir gjennomført.

Sak 33: Vintertur til Sarpsborg: Monica og Fred Ronny fra styret deltar.

Sak 34: Årshjul: Det nye styret gjennomgikk noen planer for det nye året. Invitasjoner til aktiviteter kommer etter hvert.

Sak 35: Eventuelt.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer