Styremøtereferat 02/19

Referat fra styremøte 02/19. Avholdt 13. Februar kl 18-20 i foreningens lokaler i Torggata 10, Skien.

Tilstede: Helene Kværnø, Monica Samland Lund og Fred Ronny Brox Johansen

Frafall: Hanne Cecilie Larsen og William Kværnø

Sak 13: Innkalling og saksliste godkjent uten kommentar

Sak 14: Referat og protokoll godkjent uten kommentar

Sak 15: Økonomi: Regnskapet for 2018 er godkjent av revisor, og budsjettet for 2019 er snart klart.

Vi har blitt tildelt 31 000 kr fra Skien kommune og 11 000 kr i grasrotandel.

Det kommer stadig inn penger i forbindelse med påmeldinger til Gjerpen konferansen.

Vi er i rute med alle søknader, og vi fortsetter å se på andre steder vi kan søke midler.

Sak 16: Årsmøte 2019 for driftsåret 2018: Det er rekord på antall påmeldte til årsmøtet. Vi delegerte oppgaver på oss i styret.

Sak 17: Vintertur: Det er 37 påmeldte til vinterturen.

Sak 18: Årshjul: Styremøte og konstituering blir avholdt 13. Mars kl 18-21 i foreningens lokaler i Torggata 10.

Aspergertreff  blir 20. Mars kl. 19-21 på O’Learys i Skien. Invitasjon kommer.

Sak 19: Saken ble utsatt til neste styremøte og gjennomgang av årshjul.

Sak 20: Fenomen film: Vi har sendt søknad til Sparebank 1 om midler til å ferdigstille filmen «Charlie surfer».

Sak 21: Nice: Vi sjekker opp med sentralstyret om hvordan de skal melde seg på og hvor de eventuelt skal overnatte. Samkjøre med dem.

Sak 22: Tillitsvalgtskolering er 26 – 28 April, og vi håper at flere fra styret har anledning til å delta. Spesielt med tanke på eventuelle nye styremedlemmer.

Sak 23: Monica og Helene stiller på møte med Telemark arbeiderparti 25 Februar. Vi skal fortelle om vår forening, og positive og/eller negative opplevelser for våre medlemmer i fylket.

Sak 24: Eventuelt: Ingen innkomne saker

Referent Helene Kværnø

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer