Styremøtereferat 01/19

Styremøtereferat 01/19, Torggata 10 kl.18-20.

Tilstede: Monica Samland Lund, Helene Kværnø og Fred Ronny Brox Johansen

  • Innkalling og saksliste godkjent
  • Protokoll og referat 09/18 godkjent
  • Økonomi: Regnskap for 2018 er overlevert revisor for gjennomgang. Budsjettet er under utarbeidelse.
  • Årsmøte: Det er rekord med antall påmeldte til årsmøtet. Flest skal delta på foredraget til Stian Orm, men det er fortsatt mange som blir med på alt. Ellers er alt under kontroll, og vi tar siste planleggingsrunde på neste styremøte.
  • Vintertur: Vi sender ut en påminnelse om vinterturen, for det er veldig få påmeldte hittil.
  • Møte med Telemark Arbeiderparti 28 januar. Helene og Monica skal delta på et lyttemøte med Telemark Arbeiderparti 28 januar hvor vi får anledning til å fortelle om vår organisasjon og utfordringer e.l vi møter på, eller hører om.
  • Fenomen film v/Knut Inge Solbu: Knut Inge kom innom og fortalte oss hvordan det gåt med filmen, og noen tanker om hvordan vi som foreningen kan hjelpe med å søke midler.
  • Opplæring av tillitsvalgte i styret. Etter konstitueringsmøtet vil det bli planlagt en arbeidshelg for de som sitter i styret, hvor alle skal få opplæring i Funkis og medlemsregister b.la. Vi ser at dette er nødvendig, slik at vi ikke er så sårbare om noen ikke kan. Og vi fører kunnskapen videre til nye styremedlemmer.
  • Gjerpenkonferansen/ stand: Monica, Torild Kleiv og Helene stiller på stand. Mulig flere.
  • Årshjul: vi planlegger videre aktiviteter og plan for styremøter på neste møte, da vi var så få tilstede nå.

 Eventuelt: Årsmeldingen for driftsåret 2018 ble godkjent med noen små justeringer

Logg inn

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer