Streiken rammer mange av våre medlemmer og gir store utfordringer!

Åpne bilde

Mange av våre medlemmer kjenner på store utfordringer knyttet til skole og tilsynsordning som følge av den pågående streiken. Streik er et legitimt virkemiddel som vi støtter, men vi håper at streiken i minst mulig grad rammer nødvendige tjenester til barn og unge med funksjonsnedsettelse. Foreldre har over lang tid stått i en krevende hjemmesituasjon som følge av et nedstengt samfunn. Vi er bekymret for at mange nå opplever langtidsslitasje og kjenner på at hverdagen blir uoverkommelig.
Det er viktig at arbeidsgivere søker om dispensasjon i tråd med vanlig praksis, dette både på ordinær skole og forsterkede avdelinger. Noen barn og unge kan ikke på lik linje med andre gjennomføre private ordninger med bekjente eller familie. De har behov for forutsigbarhet, kjente omgivelser og få trygge nærpersoner. De trenger at tilbudet blir gitt på rett sted, til rett tid og med de rette personene!
Helsedirektoratet har tidligere uttalt at kommuner skal åpne for tjenester når streik medfører fravær i tilbud i barnehager og skoler. Flere kommuner er allerede i en presset situasjon når det gjelder å tilby tilstrekkelig avlastning og bistand. Foreldre kan ifølge regelverket ikke bruke omsorgsdager når tilbudet er stengt grunnet streik. Ved å bruke feriedager så flytter man kun problemet. For hvem tar over omsorgsoppgavene i hele Juli når skole og tilsynsordning er stengt?
Vi har fått mange henvendelser fra foreldre i Bergen kommune som kjenner på disse utfordringene. Vi har sendt forespørsler til ulike etater og utvalg i kommunen med konkrete spørsmål og bedt om en uttalelse. Vi ønsker å vite hvordan de imøtekommer sine forpliktelser til familiene med særlige omsorgsoppgaver.
Har dere mistet nødvendige tjenester? Vi vil gjerne høre fra dere.
Autismeforeningen, Hordaland vil gjerne kontakte ulike kommuner etter innspill fra våre medlemmer.
Kontaktinformasjon:
hordaland@autismeforeningen.no
Eller send oss gjerne en tilbakemelding på facebook eller p.m.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer