Støtte til prosjekter via Stiftelsen Dam

Autismeforeningen i Norge (AiN) er søkerorganisasjon for Stifltensen Dam. Har du et spennende prosjekt du/dere ønsker å søke støtte til finnes det flere ordninger: https://www.dam.no/ordninger/

Fra 2020 gikk Stiftelsen Dam over fra retningslinjer til utlysninger for hver enkelt søknadsordning. På denne siden vil du finne aktuelle utlysninger: https://www.dam.no/utlysninger/ Utlysningen gjøres kjent én til to måneder før søknadsskjemaene åpner.

For at Autismeforeningen skal kunne bistå med søknaden må dere ta kontakt med oss i god tid før søknadsfristene.

Generelt for alle ordninger er at Autismeforeningen i Norge (AiN) må godkjenne og åpne en søknad tilknyttet vår organisasjon for søkerne, og søkerne må derfor må kontakte AiN for å få muligheten til å søke. Les Stiftelsens Dams retningslinjer for ordningene her.

Stiftelsen Dam sine søknadsfrister

17. februar:

  • Søknadsfrist skissesøknad for Forskning

15. mars:

  • Søknadsfrist for Helse vår
  • Søknadsfrist for Ekspress vår
  • Frist for framdriftsrapportering Helse vår

10. juni:

  • Søknadsfrist utvidet søknad for Forskning

1. september:

  • Frist for framdriftsrapportering Forskning

15. september:

  • Søknadsfrist for Helse høst
  • Søknadsfrist for Ekspress høst
  • Søknadsfrist for skissesøknader Utvikling
  • Frist for framdriftsrapportering Helse høst

15. desember: Søknadsfrist for full søknad Utvikling

 

Husk at Autismeforeningen har egne søknadsfrister FØR Stiftelsen Dams frister. Ta kontakt med Autismeforeningen i god tid! Forespørsler som blir levert under 1 mnd. Før Stiftelsen Dams frist vil ikke kunne behandles.

 

Det er viktig at du/dere er godt kjent med Autismeforeningens styringsdokumenter og at søknaden er i tråd med Autismeforeningens overordnede målsetninger. Prosjektskisse/søknad sendes post@autismeforeningen.no

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer