Støtt vårt arbeid!

Støtt vårt arbeid!

Autismeforeningen i Norge jobber for at personer med ASD skal få tjenester som er helhetlige, langsiktige, individuelt tilrettelagt og kontinuerlige.

Hjelp oss i vårt viktige arbeid ved å gi en gave til Autismeforeningen i Norge:

 

Vipps til: #516585

Eller gi din gave til kontonummer: 6142 05 94495

Verktøykasse for tillitsvalgte