Stopp diskrimineringen av pårørende!

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 4  forbyr diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Visste du at dette også omfatter diskriminering av pårørende?

Her er tre eksempler på diskriminering av pårørende:

  • Har du opplevd å bli forbigått i en ansettelse grunnet arbeidsgivers frykt for høyt fravær grunnet at du har barn, ektefelle eller et annet familiemedlem med nedsatt funksjonsevne?
  • Har du opplevd å ikke få leie en bolig fordi du har et familiemedlem med nedsatt funksjonsevne?
  • Har du opplevd å ikke få adgang til en konsert eller restaurant fordi du gikk i følge med noen med nedsatt funksjonsevne?

Eksemplene er tatt fra Ot. prp. nr. 44 (2007-2008), side 93.  Hvis du opplever noe lignende, ta kontakt med Likestilling- og diskrimineringsombudet.


 

Til videre lesing:

Stopp diskrimineringen av pårørende! Hvis du har et barn med autisme/Asperger, må du kanskje være borte fra jobben litt oftere enn andre. Dette skal likevel ikke hindre deg fra å få en jobb som du er kvalifisert for. Spørsmål om funksjonsnedsettelse i familien står på lista over «spørreforbud» under jobbintervjuer. Se lista her.

Stopp diskrimineringen av pårørende! En mor hadde hatt tilrettelagt arbeidstid i mange år pga sønnens funksjonshemning. Da hun mistet jobben under nedbemanning, mistenkte hun at det var på grunn av tilretteleggingsbehovet. Usaklig oppsigelse er diskriminering. Likestillings- og diskrimineringsombudet kan hjelpe. Les mer i «Oppsagt på grunn av sønn med nedsatt funksjonsevne?»

 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer