Statped omstilles

1. januar 2013 går elleve spesialpedagogiske sentre sammen til å bli ett Statped. Omorganiseringen skal sikre brukerne likeverdig tilgang til Statpeds tjenester uavhengig av hvor i landet de bor.

 

Statpeds samfunnsoppdrag er å bidra til at barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov gis muligheter til å være aktive deltakere i utdanning, arbeid og samfunnsliv. Vi definerer alle barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov som brukere. For å sikre at Statped utvikles til en etat som er tilpasset brukernes behov, vil Statped etablere et nært samarbeid med brukerorganisasjonene.

Ny organisering

Omstillingen av Statped er vedtatt i forbindelse med Stortingets behandling av Stortingsmelding nr. 18, Læring og fellesskap (2010-11). Fram til 1. januar 2013 er Statped organisert som elleve selvstendige sentre med kompetanse på ulike fagområder. Disse sentrene er: Huseby, Bredtvet, Torshov, Skådalen, Øverby, Nedre Gausen, Sørlandet kompetansesenter, Tambartun, Møller-Trøndelag, Statped vest og Statped nord.

Alle disse sentrene inngår i den nye organisasjonen. Fra 1. januar vil Statped bli organisert med et hovedkontor i Oslo og inndelt i fire regioner: Statped sørøst, Statped vest, Statped midt og Statped nord. Søknad om Statpeds tjenester går fra 1. januar 2013 via de fire regionene.

Les mer om omstillingen på Statpeds nettsider.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer