STARTHJELP

Starthjelp er et tilbud til foreldre som går over fire dager.

Målgruppa er foreldre til barn med samansatte vanskar i alderen 0-6 år, der barn og familie har behov for tett oppfølging av hjelpeapparatet no og framover.
Fire dagssamlingar med tema:
– Systemet rundt oss
– Familie og nettverk
– Håp og meistring
– Utfordringar i foreldrerolla

 

https://helse-mr.no/Documents/Klinikk%20for%20kvinne%20barn%20og%20unge/Starthjelp,%20foreldre%20Ålesund%20oppstart%2007.03.2018.pdf

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer