Stand i Hønefoss

Idag står Ann Merethe og Gro Iren på Kuben i Hønefoss og for it informasjon om foreningen og vårt arbeid. 🥰
Hatt besøk av norsk med diagnosen, og noen som kjemper for å få hjelp til utredning og få ppt på banen.

#sammenervisterkere ❤️#variggodlivskvalitetietmangfoldigsamfunn