Diverse kommunikasjonsvansker

piggsvin.jpgAkershus fylkeslag er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider. 
Autismespekteret er så bredt at det rommer både språksterke og språksvake mennesker.  De har et felles behov for å uttrykke seg, men de gjør det på forskjellige måter, for eksempel:

Tom Roland er en voksen med ASD som kommuniserer gjennom tekst.  Hans betraktninger rundt et trist møte med et piggsvin ble trykket i Tønsbergs blad i september.
Thomas har klassisk autisme og utviklingshemning.  Han snakker ikke, men han får kommunisere nærhet når moren danser med ham.  Han tar også hånda hennes og fører den til matskapet for å spørre om han kan få rosiner.  Les mer om Thomas her.

Gustav Koi holder foredrag, skriver bøker og underholder som buktaler.  Han har Asperger syndrom og ble portrettert i bladet «Vi over 60.»  Gå til portrettet
I denne artikkelen finner du boktips, produktnyheter og linker til artikler og masteroppgaver om kommunikasjon.


Boktips
«En veileder om begrepslæring.» Barn og unge med språkvansker har ofte problemer med å forstå og forklare hva dagligdagse ord betyr. Denne veilederen beskriver hvordan man kan arbeide med vanlige ord og begreper med fokus på ordenes innhold, form og bruk.  Kr. 150.
«Utfordringer og undringer.»  Boka er en artikkelsamling fra Statped Vest.  Én av artiklene er «Ja, vi kan: Viktige faktorar ved tilrettelegging for alternativ og supplerende kommunikasjon med barn», skrevet av Jenny S. Hysing.  Artikken tar utgangspunkt i to ASK-brukere: Ola, som går i barnehagen og har generelle lærevansker, og Liv, som er ungdomsskoleelev og har cerebral parese.   Begge trenger et alternativ til talespråk som:

– er raskt og effektivt, slik at de kan kommunisere flytende.
– kan brukes selvstendig
– er fleksibelt nok til å brukes i ulike situasjoner med ulike personer, ikke bare for å svare på det som hjelpere og nærpersoner pleier å spørre om.

Hysing legger vekt på et skreddersyd ASK-tilbud med tett samarbeid med hjemmet og tverrfaglig team. Hun legger også vekt på tidlig oppstart og gode ASK-språklige rollemodeller.


Produktnyheter
«Samtalebildet.»  Målgruppa for Samtalebildet er hovedsaklig barn fra 3-6 år, men kan tilpasses yngre barn i samspill med bevisste voksne. Produktet kan brukes i spesialpedagogisk arbeid, og Inped har vektlagt dialogelementer fra Marte Meo, med utgangspunkt i utviklingsstøttende samtale.  Tips:  Inped tar gjerne imot innspill fra fagpersoner, barnehager og foreldre på behov for spesialpedagogisk materiell.  Kontaktinformasjon finner du her.

Kartlegging. ”Social Networks: En kommunikasjonsoversikt for mennesker med store kommunikasjonsvansker og deres kommunikasjonspartnere” består av en håndbok, et elektronisk noteringshefte og tre vanlige noteringshefter. Materialet kartlegger faktorer som påvirker kommunikasjonen, med litt ekstra fokus på rollen som samtalepartnere har. Kr. 400.
«Foreldre som ressurs» på DVD. DVDen er ment som en idébank, først og fremst som en del av veiledningsprogrammet «Foreldre som ressurs.»  Målet er å oppmuntre til bedre samspill mellom barn med språkvansker/språkforsinkelser og deres foreldre.


Artikler om kommunikasjonsvansker
Rom for læring  nr. 3/2010 inneholder diverse artikler om ASK og annet innen spesialpedagogikk.
Førskolebarn. Terje Nærland forsvarte sin avhandling om kommunikasjon hos barnehagebarn. Han fant at evne til dialog er enda viktigere enn ordforråd og grammatikk.

Barn med språkforståelsesvansker – hvem er de?” er skrevet av Torhild Kausrud ved Bredtvet kompetansesenter.  Artikkelen sto i tidsskriftet «Psykologi i kommunen» nr. 1/2011.

Ekkotale og autisme.  Harald Martinsen skrev en artikkel om ekkotale i tidsskriftet «Skolepsykologi» nr. 6/2008, med tre andre fagpersoner som medforfattere.  De brukte eksempler fra litteraturen, fra klinisk erfaring, og fra egne studier.  Mange av eksemplene kom fra et langvarig prosjekt rundt en blind gutt med autisme.

Tips:  Hvis du trenger en innføring i alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), er det lurt å starte med artikkelen vår fra 2010, «Kommunikasjonsmetoder og -hjelpemidler.» ASK kan være alt fra å bruke bilder, kroppspråk, tegnspråk, symboler, kommunikasjonsbøker eller talemaskiner. I artikkelen finner du eksempler fra hver kategori.


Masteroppgaver

Tonelagsproduksjon og autisme.  ”Tonelagsproduksjon hos barn med typisk utvikling og barn med høytfungerende autisme” er navnet på et mastergradsprosjekt av Anna Sara Hexeberg Romøren (2011).
«Asperger syndrom«.  Kommunikasjonsferdigheter og konsekvenser for pedagogisk arbeid er fokuset på denne masteroppgaven skrevet av Marit Ørbo.

«Språkvansker i ungdomsskolen» er en masteroppgave av Hilde Lamo.  Undertittelen er «Språk-, tale-, og kommunikasjonsvanskers innvirkning på ungdoms samspill,» en masteroppgave av Hilde Lamo. Lærerne, miljøarbeiderne og assistentene til 37 ungdommer med autisme/Asperger deltok i undersøkelsen.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer