Spørreundersøkelse til ungdom og voksne om tjenester under Koronaepidemien

I disse korona-tider har det blitt ekstra tydelig hvor viktig tjenestene fra det offentlige er for mange av oss. Vi har blitt oppfordret til å være hjemme og mange har opplevd at det vanlige tilbudet har blitt redusert eller falt bort.

Selv om forholdene nå er noe normalisert, er epidemien ikke over. Ved fortelle om erfaringene vi har gjort oss kan vi bidra til å planlegge for at tjenestene kan opprettholdes i tilfelle Norge igjen må stenges ned.

Tidligere har vi gjennomført en undersøkelse rettet mot foreldre. Nå har vi laget en undersøkelse rettet mot ungdom og voksne med en diagnose på autismespekteret.

Hvis du synes at noen av spørsmålene er vanskelige å svare på kan du be en av dine foreldre om hjelp.

Spørreundersøkelsen er helt anonym og dine svar vil ikke kunne spores tilbake til deg.

Resultatene vil bli offentliggjort i en rapport og på våre nettsider.

Tusen takk for hjelpen!

Klikk her for å gå til spørreundersøkelsen.

Logg inn

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer