Spørreundersøkelse om ungdom med ASD og psykiske lidelser under pandemien

Masterstudent Anette Nyhus skriver en oppgave i spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Oppgaven omhandler ungdom (i alderen 13-18 år) med ASD og om foreldre opplever endringer i symptomer opå psykiske lidelser sfa. covid-19. I den anledning har hun utarbeidet et spørreskjema som foreldre kan svare på.

Se brev med mer informasjon og lenke til undersøkelsen her.