Spørreundersøkelse om Tourettes syndrom

Har du eller ditt barn en ticsforstyrrelse eller Tourettes syndrom? NevSom inviterer til deltagelse i en kartleggingsstudie om erfaringer du/din familie har, eller har hatt, som pasient eller pårørende i møte med spesialisthelsetjenesten.

Se http://nevsom.no/index.asp?id=50997 for mer informasjon.

Verktøykasse for tillitsvalgte