Spørreundersøkelse om erfaringer med den offentlig tannhelsetjenesten

Kjære foresatte for barn og unge fra 3-18 år med autismespekterdiagnose!

For å øke kunnskapen om hvordan Den offentlige tannhelsetjenesten ivaretar barn og ungdom med autismespekterdiagnose gjennomfører vi for tiden et forskningsprosjekt. Tannhelsetjenestens kompetansesenter avdeling Vestland ønsker å kartlegge hvordan dere som foresatte opplever at barnet/ungdommen har det i møte med Den offentlige tannhelsetjenesten. Den langsiktige målsetningen er å utvikle kompetanse om samarbeid og tillit mellom behandler og pasient, samt dere som foresatte.

Hvem kan delta?

  • Foresatte/omsorgspersoner til barn i alderen 3-18 år med autismespekterdiagnose bosatt i hele Norge
  • Vi ønsker helst en besvarelse per barn/ungdom med autismespekterdiagnose
  • Har du flere barn med autismespekterdiagnose, kan du fylle ut et skjema for hvert av barna.

Anonymitet:

  • Alle besvarelser er anonyme og vi kan ikke knytte besvarelser til enkeltpersoner

Hvor lang tid tar undersøkelsen?

  • Spørreundersøkelsen tar ca 5-10 minutter å besvare

På forhånd tusen takk for din hjelp!

Følg lenke for å besvare spørreundersøkelsen: https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=HS8KV2J2L616

OBS: kun fullførte spørreskjema vil kunne bli brukt i undersøkelsen.

Dersom du har spørsmål vedrørende undersøkelsen kan du ta kontakt med masterstudent Hedvig Hjertaker på e-post: Hedvig.hjertaker@student.uib.no

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer