SPØRREUNDERSØKELSE OM ERFARINGER MED DEN OFFENTLIG TANNHELSETJENESTEN

Kjære foresatte for barn og unge fra 3-18 år med
autismespekterdiagnose!

For å øke kunnskapen om hvordan Den offentlige tannhelsetjenesten
ivaretar barn og ungdom med autismespekterdiagnose gjennomfører vi for
tiden et forskningsprosjekt. Vi ønsker å kartlegge hvordan dere som
foresatte opplever at barnet/ungdommen har det i møte med Den offentlige
tannhelsetjenesten.  Den langsiktige målsetningen er å utvikle
kompetanse om samarbeid og tillit mellom behandler og pasient, samt dere
som foresatte.


Hvem kan delta?
– Foresatte/omsorgspersoner til barn i alderen 3-18 år med
autismespekterdiagnose bosatt i hele Norge
– Vi ønsker helst en besvarelse per barn/ungdom med
autismespekterdiagnose
– Har du flere barn med autismespekterdiagnose, kan du fylle ut et
skjema for hvert av barna.


Anonymitet:
  – Alle besvarelser er anonyme og vi kan ikke knytte besvarelser til
enkeltpersoner


Hvor lang tid tar undersøkelsen?
– Spørreundersøkelsen tar ca 5-10 minutter å besvare


På forhånd tusen takk for din hjelp!Følg lenke for å besvare spørreundersøkelsen:

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=HS8KV2J2L616


OBS: kun fullførte spørreskjema vil kunne bli brukt i undersøkelsen.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer