Spesialundervisning i vgs

 
Akershus fylkeskommune driver 34 videregående skoler. Det finnes også nettskoler og private videregåendeskoler (f.eks. Ljabruskolen Steinerskole for elever med spesielle behov). Med så mange skoler og 12 forskjellige utdanningsprogrammer står man ovenfor et veldig vanskelig valg – hvilken skole og linje passer best for eleven? Her kommer fire spørsmål og diverse linker som kan hjelpe deg litt med valget:


1. Har skolen gode forutsetninger for å ta imot eleven?
I utgangspunkt er alle offentlige videregående skoler likestilte.  Alle kan tilby spesialundervisning eller tilrettelagt opplæring (også når eleven følger et ordinært opplæringsløp). Og alle kan få veiledning av PPT i fylket.
Men skolene tilbyr forskjellige utdanningsprogrammer. De har også forskjellige spesialtilbud, som vi skal se nærmere på under punkt 2.
Hvorvidt skolen er et godt valg for den enkelte eleven kan best vurderes ved å besøke skolen og snakke med de ansatte. Eleven kan besøke skolen på en besøksdag, men man kan også avtale private besøk og møter.
Foreldre kan besøke skolen med eller uten eleven. Det er lurt å ha med en pedagog eller rådgiver fra ungdomsskolen som kjenner eleven godt. Da kan dere evaluere skolen fra flere perspektiver og diskutere valget sammen. Husk at gruppesammensetningen kan også variere fra år til år, f.eks. med flere
høytfungerende elever ett år og færre året etter.


2. Har skolen et spesialtilbud som passer?
Noen elever klarer å følge det ordinære opplæringsløpet med litt tilrettelegging og støtte. Andre trenger et spesialtilbud, for eksempel:
opplæring i bedrift (det er mulig å begynne som lærling eller lærekandidat så tidlig som i Vg1)
– «spesialundervisning i egen gruppe»
– «spesialundervisning i liten gruppe» (til elever med mer omfattende behov)
Vær obs på at skolene ofte har egne betegnelser for slike alternative tilbud. Her kommer et eksempel:

På nettsiden til Nesbru videregående kalles spesialundervisning i liten gruppe «tilrettelagt opplæring i mindre grupper.» Dette er et tilbud til elever som sikter på grunnkompetanse. Målet er å oppnå størst mulig grad av selvstendighet i forhold til voksenliv og arbeidsliv – både faglig og sosialt. Elevene kan velge mellom 4 utdanningsprogrammer på Nesbru, og undervisningen er tilrettelagt ut fra valgt utdanningsprogram og elevens individuelle behov.  Likevel får eleven erfaring med de andre programfagene i tillegg, for å oppnå litt allsidig kompetanse.
På Nesbru vgs har «spesialundervisning i egen gruppe» et annet navn: «tilrettelagt opplæring i større grupper (praksisveien mot fagbrev).» Programmet er spesialtilrettelagt for elever som ønsker å bli lærekandidater innen bygg- og anleggsteknikk. Det passer også for elever som ønsker en mer praktisk opplæring enn det ordinære utdanningprogrammet kan tilby.

Lurer du på hvilke utdanningsprogrammer som finnes på en bestemt skole? Da er det bare å velge fylke og skole på vilbli.no.
Eller lurer du kanskje på hvilke skoler som tilbyr et bestemt utdanningsprogram? Da kan du bruke søkefunksjonen på utdanning.no. Vi brukte søkeordet «spesialundervisning» og begrenset søket til Akershus. Se resultatene her. Nesten uansett hvilket program man er interessert i, finnes det minst én skole i Akershus som har et relevant spesialundervisningstilbud.
Både vilbli.no og utdanning.no er nyttige nettsider, men informasjonen man finner der kan dessverre være litt misvisende – ihvertfall der det gjelder spesialundervisningstilbud. Ta for eksempel spesialundervisning innen bygg- og anleggsteknikk på Nesbru:

I følge skolens nettside kan elever følge programmet i inntil fire år. Dessverre gir både vilbli.no og utdanning.no inntrykk av at tilbudet kun varer i ett år.

Husk derfor det som vi skrev under punkt 1 – ingenting kan erstatte informasjonen du får ved å besøke på skolen og snakke med de ansatte.


3. Har skolen et godt tilbud til eleven også i Vg2 og Vg3? 
Overganger er vanskelige, og det er lurt å unngå en ny overgang etter Vg1 er fullført. I det ordinære opplæringsløpet fører Vg1 til flere mulige Vg2-programmer. Disse fører igjen til ulike Vg3-programmer. Sjekk derfor at skolen tilbyr Vg2- og Vg3-programmene eller kryssløpsmulighetene som eleven er interessert i.
Ta for eksempel en elev som er glad i hester. Både Kjelle vgs og Hvam vgs har noe å tilby henne det første året i videregående. Likevel er det bare Hvam som kan tilby både naturfag Vg1 og heste- og hovslagerfag Vg2.


4. Er reiseveien forholdsvis kort og enkel?
Mange elever med autisme/Asperger blir stresset og sliten av å reise til og fra skole hver dag. Hvis skolens tilbud er ideelt men reiseveien er uheldig, fortvil ikke. Det finnes nemlig diverse støtteordninger:
– Elever med nedsatt funksjonsevne har rett til nødvendig skyss uansett avstand – gratis. Behovet må dokumenteres, f.eks. ved en legeerklæring. Legen kan ta utgangspunkt i dette skjemaet fra et annet fylke hvis han/hun er usikker på hva slags opplysninger som kan være relevante.
– Elever kan også ha rett til reisefølge og tilsyn før/etter dagens undervisning hvis han/hun trenger det.
– Hvis reisen mellom hjem og skole innebærer mer enn 15 timer pr. uke i reise- og ventetid, har eleven rett til å få et tilpasset transporttilbud.
– Foresatte eller elever kan etablere egne skyssordninger etter avtale med fylkeskommunen.
Les mer i «Retningslinjer for skoleskyss for videregående skole – Akershus fylkeskommune


Til videre lesing:
«Inntak til videregående skole»
«Planlegging av overganger»
«Folkehøgskole for alle«

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer