Litteratur

Bøkene her er til utlån for medlemmer og oppbevares på Batteriet i Schultz gate 8, Trondheim. Hvis du ønsker å låne noe, ta kontakt via e-post sor-trondelag@autismeforeningen.no eller mob.928 30 485. Tapte bøker må erstattes.

Rundskriv: Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9. Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning. Helsedirektoratet.

Nordvoll skole & autismesenters dokumentsamling:

  • Hefte nr.1, 2012, Autisme og pubertet, av Ellen Gjesti
  • Hefte nr.2, 2009, Tilrettelegging for mennesker med autismespekterforstyrrelser, av Gjesti, Fjæran-Granum og Lamache
  • Hefte nr.3, 2009, Utfordrende atferd, av Lamache, Endresen, Gjesti og Hurlen-Skau
  • Hefte nr.4, 2009, Sosiale historier og visuelle forklaringer, av Ellen Gjesti og Torill Fjæran-Granum
  • Hefte nr.7, 2009, Kommunikasjon, av Endresen, Eide, Fjæran-Granum og Gjesti
Hverdag i velferdsstatens bofellesskap, Jan Tøssebro (red.), Universitetsforlaget 2019
 
 
Utviklingshemming og hverdagsvansker, faktorer som påvirker psykisk helse; Trine Lise Bakken, Gyldendal 2020

Skolenekting – Årsaker, kartlegging og behandling; Børge Holden og Jan-Ivar Sållman, Kommuneforlaget 2010   

The Hidden Curriculum, Practical Solutions for Understanding

Unstated Rules in Social Situations; Brenda Smith Myles, Melissa L. Trautman, Ronda L. Schelvan, Autism Asperger Publishing Co. 2004

Parenting a child with Asperger syndrome, 200 tips and strategies; Brenda Boyd, Jessica Kingsley Publishers 2003

Adolescents on the Autism Spectrum, A parent’s Guide to…; Chantal Sicile-Kira, Penguin Books 2006

 
Mekling og konflikthåndtering i autismefeltet; Tage Lien og Ellen Kathrine Munkhaugen, Autismeenheten 2006
 
En riktig människa; Gunilla Gerland, Bokförlaget Cura AB 2006
 
Opplæring for barn og unge med autisme, Et idéhefte utarbeidet av personalet, Åsveien skole- og ressurssenter 2008
 
Autisme og familieliv; Eldri Essén Ytterland (red.), Autismeforeningen i Norge 2013
 
Asperger syndrom – och sedan?;  Gunilla Gerland, Cura Bokförlag och Utbildning 2003
 
Væremåte hos mennesker med autisme, manual; Harald Martinsen, Katrine Hildebrand, Dag Erik Eilertsen, Eva Norberg, Autismeenheten 2007
 
Autisme; Eldri Essén Ytterland (red.), Autismeforeningen i Norge 2018
 
 
Den klossete gutten; Keith Stuart, Cappelen Damm, 2016
 
Hefte: Barn med behov for særskilt tilrettelagt opplæring; FUG (Foreldreutvalget i grunnskolen), 2000
 
Barn og unge med Asperger-syndrom i skolen; Tellevik mfl., Autismeenheten, 2008
 
Slik kan det være; Mohlin og Medhus, Omnipax, 2005 

Asperger syndrom og seksualitet; Isabelle Hénault, Be-ni forlag 2018

Autist – og så? Veien til det språklige slott; Hanna Hagerup og May-Britt Liljeroos, Tano Aschehoug 1997

Broren min har autisme; Jennifer Moor-Mallinos (oversatt av Elin Krogedal), Luther Forlag AS 2009.

Den interaktive hjernen hos barn og unge. Forståelse og tiltak ved nevroutviklingsforstyrrelser og nevropsykiatriske tilstander; Anne-Trethe Urnes (red.), Gyldendal Akademisk 2018

Autisme. Amandas møte med atferdsanalysen; Børge Holden, Gyldendal 2011

Veileder: Forebygging og håndtering av aggresjon og vold i tjenester til personer med utviklingshemming, Stiftelsen SOR, 2017, 3 eksemplarer

Hvorfor hopper jeg; Naoki Higashida, Pantagruel Forlag AS 2014

Oscar har autisme…; Line Natalie Røllheim Albertsen og Bodil Prinz

Tung tids tale; Olaug Nilssen, Samlaget 2017

Pivotal Response Treatment; Lynn Kern Koegel

 

Pårørende i kommunale helse- og omsorgstjenester, forpliktelser og ansvar i et utydelig landskap; Siri Tønnessen, Bente Lilljan Lind Kassah (red.), Gyldendal akademisk 2017.

Utredning og diagnostisering, utviklingshemming, psykiske lidelser og atferdsvansker; Jarle Eknes, Trine Lise Bakken, Jon Arne Løkke og Ivar Mæhle, Universitetsforlaget 2015

Frø for Jorden; Aase Catarina Wahl, Licentia Forlag 2013

Språklig høytfungerende barn og voksne med autismespekterforstyrrelser. Prinsipper for opplæring og tilrettelegging. Martinsen, Nærland og von Tetzchner, Gyldendal 2015.

Demring; Aase Wahl og Tom R. Ekeberg, Licentia Forlag 2012

Be Different: My Adventures with Asperger’s…; John Elder Robison, Random House 2011

Look Me In The Eye, My Life with Asperger’s; John Elder Robison, Random House 2009

Individuell plan; Breimo, Normann, Sandvin og Thommesen, Gyldendal akademisk 2015

Epilepsi og autisme, en utfordrende dobbeltdiagnose; fagrapport, redaktører: Merete Kristin Kleiven, og Pernille Varre 2012; finnes også elektronisk

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern.

Konflikt og konfliktforståelse; Tor-Johan Ekeland, Gyldendal forlag 2014

Tre temahefter: Førskolebarn med ASD, Barn med ASD i barneskolen, Ungdom med ASD i ungdomsskolen; Katrine B. Hildebrand, Sylvi Storvik og Harald Martinsen, Autismeforeningen i Norge 2014

Jungelhåndboka 2012; Tove Eikrem, FFO 2012

Syngja; Lars Amund Vaage, Forlaget oktober 2012

Boka om Dag Tore; Tordis Ørjasæter, Cappelens forlag 1982

Autismens horisont; Sara C. Danielsen Nygaard, SPISS Forlag 2012.

Annerledes; SPISS Forlag, 2011

Kjære Gabriel; Halfdan W. Freihow, Font Forlag, 2006

Aspergere fra A – og nesten til Å;  Jennipher Bingham, Licentia 2010

En annerledes barndom;  Iris Johansson, Versal 2008

Autism: relationer och sexualitet;  Gunilla Gerland, Cura förlag 1996

Autism: Leka, lära och leva;  Stuart Powell og Rita Jordan (red.), Cura förlag 1998

Barn og unge med Down syndrom og autisme;  Storvik, Martinsen, Nærland, Wigaard; Autismeenheten

Hva kan jeg fortelle deg om Asp.syndrom?:  Jude Welton, Kommuneforl. 2007

Prinsipper for undervisn.og tilrettelegging;  Martinsen m.flere, Gyldendal, 2006

Jag är ändå jag; Mattias, Daniel, Robert,  Marcus, Cura förlag   2003

Å undervise autistiske barn og voksne;  Bodil Sivertsen, Universitetsforlaget 1995

Autisme og atferdsanalyse, Magdalena Hernes og Kenneth Larsen, Gyldendal 2012

Tilrettelegging for utvikling og mestring av sosiale ferdigheter for elever med Asperger syndrom i vanlig skole, Torhild Linnea Reigstad, Autismeforeningen i Norge 2003

Så godt! Kokebok trinn for trinn, Anne Gro Innstrand, Sølvi Linde, 2010

Følgende hefter kan lånes av Julia Lindqvist, mob. 482 91 477:

Autisme i dag 1997-

Diskriminanten 1999-2005

Norsk tidsskrift for atferdsanalyse 2006-

Meldeblad, Autismeforeningen i Norge 1996-2002

European Journal of Behavior Analysis 2002-

Journal of Applied Behavior Analysis 1985, 1998-

 

Anbefalte bøker

Det finnes mange gode bøker på engelsk på http://www.jkp.com/.

Å være en god samtalepartner for barn og unge med en autismespekterdiagnose, av Anne Marie Endresen. Heftet setter fokus på hvordan vi, som samtalepartnere til mennesker med ASD, kan gjøre vårt for å bedre kommunikasjonen. Anne Marie har 25 års erfaring i forhold til barn med diagnoser innen autismespekteret. Dette har innbefattet barn med autisme og utviklingshemning, barn som trengte alternativ og supplerende kommunikasjon, barn med Asperger syndrom og barn med synsvansker og autismeproblematikk. Anne Marie gir oss både teori, forklaringer og bakgrunn for dette i heftet, samt mange konkrete tips i form av detaljerte sjekklister tilpasset ulike funksjonsnivåer. Heftet er på 83 sider og koster kr 175,-. Kan bestilles fra www.spiss.no.

Anja Hendes selvbiografi, Fra Skjønnhetsdronning til Funksjonshemmet er kommet i norsk språkdrakt. Anja Hende ble offentlig kjent i 1992, da hun ble Miss Danmark og senere deltok i Miss World i Sør-Afrika. Hun giftet seg med livvakten sin og fikk sitt første barn. Pressen fulgte Anja tett, hjem til Danmark igjen og gjennom modellkarrieren hennes. Barndommen hennes som mobbeoffer på skolen og oppveksten i Jehovas Vitner, gjorde historien om Anja enda mer interessant.

I 1996 møtte hun sin nåværende ektemann, avsluttet modellkarrieren, fikk to døtre og gikk fra glamour til bleier. I takt med at drømmebarna vokste og viste tegn på annerledeshet, begynte et helt annet liv. Anja oppdaget at barna – og ikke minst hun selv – ikke var som alle andre. Alle de tre barna og hun selv fikk diagnoser, og Anja ble offentlig eie, fanget i systemet, i noe som lignet et mareritt. Foreldreverdiene hennes og troen på systemet fikk en knekk under den totale mangelen på forståelse som familien ble utsatt for. Få en unik mulighet til å få innsikt i og kunnskap om hvordan usedvanlige livsbetingelser blir bestemmende for hvordan livet formes. Boken henvender seg til «vanlige» mennesker, fagpersoner, inkludert omsorgspersoner innenfor autismefeltet, og ikke minst til familiemedlemmer og andre med relasjoner til funksjonshemmede. Boken koster kr 380,- og er på 234 sider. Kan bestilles fra www.spiss.no.

Top