Søndagturer vår/sommer 2010

Søndagsturene starter opp søndag 9.mai. Den første turen går til Jypleviktangen. Oppmøte kl. 11.00

Kontaktperson: Gro Bratsberg, tlf: 91883740