Søndagsturer 2014

Vi har planlagt følgende søndagsturer. Ytterligere informasjon kommer når tiden nærmer seg.

11.mai:           Siljan/Movatn
15.juni:          Stavern/Rakke
16.-17.aug:  Mykle, Siljan (overnattingstur)
21.sept:         Flatdal