Søndagstur 8. mai til Hvitsteintjern i Skien

Vi parkerer på en åpen plass ved Solum på R353.
Ta med mat og drikke.
Vi møter opp kl.12.00.
Ved event. spørsmål ring Finn på 40842630.

Håper mange får anledning til å bli med på tur.